Osoba, która we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą. 14liter

Osoba, która we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą. 14liter
Odpowiedź

Pasowałoby przedsiębiorca (:

Przedsiębiorca.................................................................

Dodaj swoją odpowiedź