Dzień Dobry : - Proszę o wypisanie wszystkich części zdania. - Do wszystkich części zdania proszę dopisać : 1. Na jakie pytania odpowiadają 2. Na co można podzielić np : Podmiot - Gramatyczny, domyślny I to wszystko;) Czekam ;)

Dzień Dobry : - Proszę o wypisanie wszystkich części zdania. - Do wszystkich części zdania proszę dopisać : 1. Na jakie pytania odpowiadają 2. Na co można podzielić np : Podmiot - Gramatyczny, domyślny I to wszystko;) Czekam ;)
Odpowiedź

CZĘŚCI ZADNIA ORZECZENIE Czasownikowe – forma osobowa czasownika lub nieosobowa zakończona na –no lub -to.  Zrobisz to jutro rano. Zebranie zakończono o czwartej. Imienne – składa się z łącznika (być, stać się, zostać) oraz orzecznika (rzeczownik, przymiotnik, zaimek lub inne) Zostanę reżyserem. Marysia jest przebiegła. PODMIOT Rzeczownik lub zaimek w mianowniku Chłopcy wygrali ten mecz. Oni znów są spóźnieni. Rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu Zabrakło mi tylko dwóch punktów. Nie ma nikogo. Podmiot szeregowy Magda z Antonim już wyjechali.  Podmiot domyślny – podmiot niewyrażony słowem, wynikający z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania Zaczekaj na mnie. (ty) PRZYDAWKA Jest określeniem rzeczownika. Najczęściej odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? ile? czego? z czego? Smaczna zupa, poseł Nowak, trzech chłopców, klasówka z chemii Jaka? Który? ilu? Z czego? DOPEŁNIENIE Jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka). Odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkie poza mianownikiem i wołaczem) Wypiszę czek, oddam Maćkowi, lepszy od niego, dobru dla mnie Co? Komu? Od kogo? Dla kogo? OKOLICZNIK Jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka). Okolicznik miejsca gdzie? Dokąd? Skąd? Którędy? Spotkajmy się tam. Przejdźmy plażą. Okolicznik czasu kiedy? Jak długo? Jutro wyjeżdżam. Nie widziałem jej pół roku. Okoliczni sposobu jak? W jaki sposób? Pięknie rysujesz. Zrobił to po cichu. Okolicznik przyczyny dlaczego? Z jakiego powodu?  Nie wystąpił z powodu choroby. Okolicznik celu w jakim celu?  Idę po zakupy.

Podmiot domyślny np. ja, podmiot gramatyczny w mianowniku, podmiot logiczny w dopełniaczu.O podmiot pytamy kto? co?, a jeśli jest czegoś brak, np. cuksów, to kogo?czego?. Przydawka- określenie podmiotu(rzeczownik) jaki?jaka?jakie? Dopełnienie-określa orzeczenie(czasownik)kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym?. Okolicznik- określenie orzeczenia(czasownik)jak?, kiedy?, dlaczego?, mimo co?, w jakim celu?, pod jakim warunkiem?, w jaki sposób?, gdzie? Chyba pomogłam:)

Dodaj swoją odpowiedź