Liczby i liczebniki porządkowe - angielski

Liczby i liczebniki porządkowe

1 - one - first
2 - two - second
3 - three - third
4 - four - fourth
5 - five - fifth
6 - six - sixth
7 - seven - seventh
8 - eight - eight
9 - nine - ninth
10 - ten - tenth
11 - eleven - eleventh
12 - twelve - twelfth
13 - thirteen - thirteenth
14 - fourteen - fourteenth
15 - fifteen - fifteenth
16 - sixteen - sixteenth
17 - seventeen - seventeenth
18 - eighteen - eighteenth
19 - nineteen - nineteenth
20 - twenty - twentieth
30 - thirty - thirtieth
40 - forty - fortieth
50 - fifty - fiftieth
60 - sixty - sixtieth
70 - seventy - seventieth
80 - eighty - eightieth
90 - ninety - ninetieth
100 - one hundred - one hundredth

Powyżej najpierw widzimy liczbę, a potem utworzony z niej liczebnik porządkowy. Stosuje się go np. przy mówieniu kto był na którym miejscu w wyścigu, na którym piętrze ktoś mieszka itp., np.:

John was the third. - John był trzeci.
I live on the first floor. - Mieszkam na pierwszym piętrze.

Aby ze zwykłej liczby utworzyć liczebnik porządkowy (pierwszy, drugi, trzeci itd.) należy dopisać do niego końcówkę "-th" i poprzedzić go słówkiem "the".

Tylko niektóre liczebniki porządkowe odchodzą nieco od tej zasady i np. od liczby five liczebnikiem porządkowym jest the fifth.

W przypadku pełnych dziesiątek, liczebnik porządkowy tworzymy to w trochę inny sposób, a mianowicie zamieniamy końcówkę "-ty" na "-tieth":

Dodaj swoją odpowiedź