Grawitacja 1. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Rozkręcono sznurek z uwiązanym na końcu ciężarkiem. Siła napięcia sznurka pełni rolę A/B podczas obiegu Ziemi wokół Słońca siłą dośrodkową jest C/D A. Siły grawitacji B. Siły dośrodkowej C. Siła

Grawitacja 1. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Rozkręcono sznurek z uwiązanym na końcu ciężarkiem. Siła napięcia sznurka pełni rolę A/B podczas obiegu Ziemi wokół Słońca siłą dośrodkową jest C/D A. Siły grawitacji B. Siły dośrodkowej C. Siła grawitacji D. Siła tarcia 2. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Im większa jest masa obu przyciągających się ciał tym A/B jest siła grawitacji pomiędzy tymi ciałami. Czterokrotne C/D masy jednego z ciał oznacza E/F zwiększenie siły grawitacji. A. Mniejsza B. Większa C. Zwiększenia D. Zmniejszenie E. Czterokrotnie F. Sześciokrotnie 3. Wartość siły grawitacji zależy od A/B przyciągających się ciał. Im jest ona C/D tym większa jest wartość siły grawitacji. A. Wielkości B. Odległości między środkami C. Mniejsza D. Większa 4. a) Co można powiedzieć o położeniu planety, gdy jest w punkcie zwanym aphelium? b) Przerysuj na swoją kartkę rysunek i zaznacz punkt zwany aphelium. c) Co można powiedzieć o prędkości planety w aphelium? 5. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami. Satelita geostacjonarny telekomunikacyjny porusza się z prędkością A/B/C. Siła grawitacji działająca na satelitę jest D/E/F A. Mniejszą niż pierwsza prędkość kosmiczna przy powierzchni Ziemi B. Większą niż pierwsza prędkość kosmiczna przy powierzchni Ziemi C. Równą pierwszej prędkości kosmicznej przy powierzchni Ziemi D. Równą sile dośrodkowej związanej z ruchem satelity po okręgu E. Mniejszą niż siła dośrodkowa związana z ruchem satelity po okręgu F. Większą niż siła dośrodkowa związana z ruchem satelity po okręgu 6. Uzupełnij zdanie. Jeżeli promień planety wzrósłby czterokrotnie, a masa pozostała niezmienną, to pierwsza prędkość kosmiczna A/B/C/D/E A. Zmieniłaby czterokrotnie B. Wzrosłaby czterokrotnie C. Zmalałaby dwukrotnie D. Wzrosła by dwukrotnie E. Nie zmieniłaby się 7. Wybierz wyrażenia prawidłowo pasujące do opisu. Satelita geostacjonarny to taki satelita który A/B i zawsze znajduję się nad C/D A. Stacjonuje na Ziemią B. Stale znajduję się nad tym samym miejscem naszej planety C. Równikiem D. Biegunem 8. Z wymienionych poniżej wybierz te dziedziny, w których są stosowane sztuczne satelity Telekomunikacja, transport, wywiad wojskowy, geologia, meteorologia,
Odpowiedź

1. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Rozkręcono sznurek z uwiązanym na końcu ciężarkiem. Siła napięcia sznurka pełni rolę A/B podczas obiegu Ziemi wokół Słońca siłą dośrodkową jest C/D A. Siły grawitacji B. Siły dośrodkowej C. Siła grawitacji D. Siła tarcia 2. Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami. Im większa jest masa obu przyciągających się ciał tym A/B jest siła grawitacji pomiędzy tymi ciałami. Czterokrotne C/D masy jednego z ciał oznacza E/F zwiększenie siły grawitacji. A. Mniejsza B. Większa C. Zwiększenia D. Zmniejszenie E. Czterokrotnie F. Sześciokrotnie  3. Wartość siły grawitacji zależy od A/B przyciągających się ciał. Im jest ona C/D tym większa jest wartość siły grawitacji. A. Wielkości B. Odległości między środkami C. Mniejsza D. Większa  4. a) Co można powiedzieć o położeniu planety, gdy jest w punkcie zwanym aphelium? - jest najdalej od obiektu, który obiega (gwiazdy) b) Przerysuj na swoją kartkę rysunek i zaznacz punkt zwany aphelium. - załącznik c) Co można powiedzieć o prędkości planety w aphelium? - jest najmniejsza tzn. planeta porusza się wtedy najwolniej 5. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami. Satelita geostacjonarny telekomunikacyjny porusza się z prędkością A/B/C. Siła grawitacji działająca na satelitę jest D/E/F A. Mniejszą niż pierwsza prędkość kosmiczna przy powierzchni Ziemi B. Większą niż pierwsza prędkość kosmiczna przy powierzchni Ziemi C. Równą pierwszej prędkości kosmicznej przy powierzchni Ziemi D. Równą sile dośrodkowej związanej z ruchem satelity po okręgu E. Mniejszą niż siła dośrodkowa związana z ruchem satelity po okręgu F. Większą niż siła dośrodkowa związana z ruchem satelity po okręgu 6. Uzupełnij zdanie. Jeżeli promień planety wzrósłby czterokrotnie, a masa pozostała niezmienną, to pierwsza prędkość kosmiczna A/B/C/D/E A. Zmieniłaby czterokrotnie B. Wzrosłaby czterokrotnie C. Zmalałaby dwukrotnie D. Wzrosła by dwukrotnie E. Nie zmieniłaby się 7. Wybierz wyrażenia prawidłowo pasujące do opisu. Satelita geostacjonarny to taki satelita który A/B i zawsze znajduję się nad C/D A. Stacjonuje na Ziemią B. Stale znajduję się nad tym samym miejscem naszej planety C. Równikiem D. Biegunem 8. Z wymienionych poniżej wybierz te dziedziny, w których są stosowane sztuczne satelity Telekomunikacja, transport, wywiad wojskowy, geologia, meteorologia, 

zadanie 1  pełni rolę - B siłą dosrodkowaną jest - C zadanie2  się ciał tym - B czterokrotne - C oznacza - E zadanie 3  zależy od - B jest ona - C zadanie 4  Narysujesz sobie np. niebieskie kółko - owalne w nim małe zółte np. kółka a przed dużym owalnym niebieskim kółkiem zaznaczycz sobie krzyzykiem lub strzałką aphelium. zadanie 5  1. - A 2 - D zadanie 6  prędkość kosmiczna - C zadanie 7  1 - B 2 -  C  zadanie 8  - telemunikacja , transport , wywiad wojskowy , geologia , meteorologia Myślę że dobrze i liczę na naj !!!

Dodaj swoją odpowiedź