Charakterystyka Skawińskiego - "Latarnik" Henryk Sienkiewicz

Głównym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza zatytułowanej "Latarnik" był Polak - Skawiński.

To starszy człowiek w wieku siedemdziesięciu lat. Chodził wyprostowany, a swoją postawą przypominał młodego żołnierza. Był zdrowym, wysportowanym mężczyzną o siwych włosach, niebieskich oczach i ciemniej karnacji.

Skawiński był człowiekiem odważnym i szlachetnym. Brał udział w wielu powstaniach i wojnach, za co otrzymał mnóstwo odznaczeń. Po nieudanym powstaniu listopadowym musiał wyjechać z kraju, przez co szukał swojego miejsca na ziemi przez wiele lat.

Bohatera "Latarnika" cechowała zawziętość, upór i niezłomność. Mimo wielu życiowych niepowodzeń nie poddawał się i radził sobie w każdej sytuacji. Skawiński to typ człowieka uczciwego, pracowitego i chętnego do pomocy innym. Przykładem tego było jego poświecenie poprzez oddanie chorym swoich lekarstw, przez co później zachorował.

Latarnik mimo swojej samotności zawsze w głębi duszy był osobą pogodną i miłą. Lubił oglądać krajobrazy i patrzeć na ptactwo, które zamieszkiwało tereny nieopodal latarni. Uważał, że pech prześladuje go za pomocą czterech żywiołów, przez co tuła się po całym świecie. Skawiński był osobą wrażliwą, bo gdy zobaczył książkę "Pan Tadeusz" łzy napłynęły mu do oczu. Był patriotą, który bardzo tęsknił do swojego kraju. Mimo przymusowej emigracji nadal pozostał wierny Polsce. Czytając epopeję wspomnieniami powrócił do kraju, co wywołało u niego niewywiązanie się ze swoich obowiązków.

Uważam, że Skawiński był osoba pełną podziwu. Pomimo tylu życiowych niepowodzeń nie poddał się i wykazał się swoją zaradnością. Całym sercem wciąż był w utęsknionej Polsce.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Skawińskiego, głównego bohatera noweli "Latarnik" H. Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz w noweli zatytułowanej „Latarnik” przedstawił losy jednego z wielu polskich emigrantów – Skawińskiego.

Był to człowiek stary, bowiem miał już ponad siedemdziesiąt lat. Chodził wyprostowany, miał postawę...

Język polski

Charakterystyka Skawińskiego.

Henryk Sienkiewicz w noweli zatytułowanej „Latarnik” przedstawił losy Skawińskiego.
Był to człowiek stary, bowiem miał już ponad siedemdziesiąt lat. Jego włosy były siwe, cera spalona przez słońce, a oczy łagodne, niebieskie. B...

Język polski

Charakterystyka Skawińskiego bohatera noweli H. Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz w noweli zatytułowanej ?Latarnik? przedstawił losy jednego z wielu polskich emigrantów ? Skawińskiego.
Był to człowiek stary, bowiem miał już ponad siedemdziesiąt lat. Chodził wyprostowany, miał postawę żołnierza...

Język polski

Charakterystyka Skawińskiego- bohatera "Latarnika" (oceniona na 5)

Henryk Sienkiewicz przedstawił w swojej noweli „Latarnik” Skawińskiego. Nie znamy jego imienia oraz dokładnego wieku, lecz jest on człowiekiem starszym. Ma ok. 70 lat. Skawiński to podróżnik i bojownik w imię hasła „za wolność nasz�...

Język polski

Charakterystyka Józefa Skawińskiego - głównego bohatera "Latarnika" H. Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz w swojej noweli Pt. "Latarnik" przedstawił jednego z wielu polskich emigrantów Skawińskiego, który prawie całe życie podróżował po świecie.

Pan Józef był już starszym człowiekiem bo miał "lat siedemdziesi�...