dlaczego święty Wojciech nazywamy duchowym prekursorem integracji europejskiej i patronem budujących nowoczesną Europę

dlaczego święty Wojciech nazywamy duchowym prekursorem integracji europejskiej i patronem budujących nowoczesną Europę
Odpowiedź

Św. Wojciech był misjonarzem w czasach pogańskiej Europy Wschodniej. Święty nawracał ludzi narażając swoje życie. Postać ta jednoczy Europę w myśl chrześcijaństwa. Pragnął on zapewnić między państwami pokój, stał się patronem całej Europy poświęcając życie w imię wartości chrześcijańskich.

Dodaj swoją odpowiedź