Historia sztuki kanon OKE

MATURA Z HISTORII SZTUKI
Kanon dzieł sztuki

POZIOM PODSTAWOWY


Sztuka ery prehistorycznej
Umiejętność rozpoznania:
- Wenus z Willendorfu
- malowidła z Lascaux
- zespół Stonehenge (plan, rekonstrukcja, bryła)
- zabudowa Biskupina

Sztuka starożytnej Mezopotamii
Umiejętność rozpoznania:
- zigurat z Ur (bryła, rekonstrukcja)
- Sztandar z Ur
- posążek Gudei z Lagasz
- stella kodeksu Hammurabiego
- płaskorzeźba Zraniona Lwica – pałac Assurbanipala w Niniwie
- Brama Isztar w Babilonie

Sztuka starożytnego Egiptu
Umiejętność rozpoznawania:
- Piramida faraona Dżesera w Sakkara (bryła)
- Sfinks w Giza
- Triada króla Mykerinosa
- Gęsi z Meidum
- posągi pary książęcej Rahotepa i Nofret
- Skryba z Sakkara
- świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari
- świątynia Ramzesa II w Abu Simbel (fasada)
- Posąg Sezostrisa I
- Kolosy Memnona (posągi Amenhotepa III)
- Złota maska Tutenhamona
- malowidło przedstawiające płaczki – grobowiec w Tebach
- malowidło przedstawiające córki Echnatona
- głowa królowej Nefretete

Dokładna analiza treści i formy:
- paleta Narmera
- piramidy Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa w Gizeh
- faraon Mykerinos z małżonką
- polowanie na dzikie ptactwo z grobu Menny
- malowidło tancerka i dwie muzykantki, grobowiec Nachta w Tebach
- płaskorzeźba Echnatona z rodziną
- świątynia Horusa w Edfu (plan, pylony)
Sztuka świata egejskiego
Umiejętność rozpoznania:
- Idol Cykladzki
- Paryżanka – malowidło z Knossos
- Książę wśród lilii – malowidło w Knossos
- figurka bogini z wężami
- waza kreteńska z ośmiornicą
- złota maska grobowa z Myken
- Brama Lwów w Mykenach
Sztuka starożytnej Grecji
Umiejętność rozpoznania:
- świątynia Hery w Paestum (bryła)
- świątynia Nike-Apteros na akropolu ateńskim (bryła)
- plan akropolu ateńskiego
- tolos świątyni w Delfach (bryła, plan)
- kora archaiczna
- Apollo z Tenei
- Niosący cielę
- Woźnica z Delf
- Fidiasz – posąg Ateny Partens (na przykładzie rzymskiej kopii)
- Procesja panatenajska – płaskorzeźba z Partenonu
- Nike zawiązujące sandał – płaskorzeźba
- Fidiasz – Trzy mojry z przyczółka Partenonu
- Myron – Dyskobol
- Praksyteles – Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos
- Skopas – Bachantka
- Lizyp – Odpoczywający Herakles
- Nike z Samotraki
- Apollo Belwederski
- Zabijający Gall
- Ołtarz pergamoński (plan, bryła, płaskorzeźby z fryzu)
- Przykładowe wazy w stylach: geometrycznym i orientalizującym
- Czerwonofigurowa waza Franois
Dokładna analiza treści i formy:
- Posąg kurosa (np. z Sunion)
- Waza czarnofigurowa z przedstawieniem Achillesa i Ajaksa grających w kości
- Partenon na akropolu ateńskim (plan, bryła)
- Erechtejon na akropolu ateńskim (plan, bryła ogólnie i od strony ganku kariatyd)
- Poliklet Młodszy – Teatr w Epidauros (plan, widok ogólny)
- Poliklet – Doryforos
- Praksyteles – Apollo z jaszczurką
- Lizyp – Apoksyomenos
- Grupa Laokoona
- Wenus z Milo
Sztuka etruska
Umiejętność rozpoznania:
- sarkofag małżonków z Caere
- model świątyni etruskiej
- wilczyca kapitolińska
Sztuka starożytnego Rzymu
Umiejętność rozpoznania:
- świątynia Westy w Tivoli (bryła)
- łuk Tytusa
- Forum Trajana w Rzymie (plan, widok ruin z kolumną)
- akwedukt tzw. Pont-du-Gard w Nmes
- Maison Carre w Nmes (bryła)
- Ołtarz Pokoju w Rzymie (bryła, płaskorzeźby)
- statua Barberini
- portret cesarski
- Flora tzw. Primavera, fresk z domu w Stabiae
- Freski z domu Wettiuszów w Pompejach
- Malowidła z willi Liwii – Prima Porta
Dokładna analiza treści i formy:
- Panteon w Rzymie (plan, przekrój, fasada, wnętrze)
- Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum w Rzymie) (bryła, elewacja)
- Łuk Konstantyna
- Kolumna Trajana w Rzymie
- Posąg konny Marka Aureliusza w Rzymie
- Posąg cesarza Augusta z Prima Porta
- Dom rzymski w Pompejach (przykładowy np. rekonstrukcja)
Sztuka wczesnochrześcijańska, bizantyjska i bizantynizująca
Umiejętność rozpoznania:
- mauzoleum Santa Constanza w Rzymie (wnętrze, plan)
- bazylika San Apollinare Nuovo (wnętrze, mozaiki)
- sarkofag wczesnochrześcijański (przykładowy)
- Dobry Pasterz – mozaika z Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie
- Chrystus Pantokrator z Capelli Palatyna w Palermo
- Chrystus – Dobry Pasterz – rzeźba
- Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej
- Bazylika św. Marka w Wenecji (fasada)
Dokładna analiza treści i formy:
- rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie
- kościół San Vitale w Rawennie (plan, wnętrze, mozaiki z prezbiterium)
- Antchemios z Tralles, Izydor z Miletu – kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu (bryła, plan, wnętrza)
- Trójca Święta Rublowa (ikona)
Sztuka przedromańska i romańska:
Umiejętność rozpoznania:
- Kościół Ntre Dame w Poitiers (fasada)
- Katedra w Spirze (bryła)
- Palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim (plan)
- Krypta św. Leonarda na Wawelu (wnętrze)
- Rotunda NMP na Wawelu (bryła)
- Rotunda św. Prokopa w Strzelnie (bryła, plan)
- Kolegiata w Kruszwicy (plan, bryła)
- Portal w Moissac
- Strona z monogramem z Księgi z Kells
- Karty z figurami lwa i orła z Księgi z Durrow
- Drzwi płockie
- Drzwi kościoła św. Michała w Hildesheim
- Tympanon św. Trójcy ze Strzelna
- Patena kaliska
- Kielich z Trzemeszna
- Tkanina z Bayeux
- Posadzka w Wiślicy
Dokładna analiza treści i formy:
- kaplica pałacowa w Akwizgranie (bryła, plan, wnętrze)
- kościół Cluny III (analiza obiektu na podstawie rekonstrukcji)
- zespół budowli w Pizie
- Kolegiata w Tumie pod Łęczycą
- Drzwi Gnieźnieńskie
- Kolumny z kościoła Norbertanek w Strzelnie
Sztuka gotycka i protorenesansowa
Umiejętność rozpoznania:
- chór kościoła w Saint Denis w Paryżu (wnętrze)
- katedra w Chartres (bryła, plan, wnętrze)
- Sainte Chapelle w Paryżu (bryła, wnętrze kaplicy górnej)
- katedra w Kolonii (bryła)
- katedra w Wells (bryła, plan, wnętrze)
- kaplica King’s College w Cambridge (wnętrze)
- katedra w Mediolanie (fasada)
- Pałac Dożów w Wenecji (elewacja)
- Katedra w Sienie (fasada)
- Palazzo Vecchio we Florencji (bryła)
- katedra w Gnieźnie (plan, bryła)
- katedra we Wrocławiu (bryła)
- kościół Mariacki w Krakowie (bryła, plan, wnętrze z ołtarzem)
- kościół św. Janów w Toruniu (bryła)
- kolegiata w Wiślicy (wnętrze)
- barbakan w Krakowie (bryła)
- ratusz we Wrocławiu (bryła)
- katedra św. Wota w Pradze (wnętrze)
- most Karola w Pradze
- portal królewski w Chartres
- Grupy: Nawiedzenia i Zwiastowania z katedry w Reims
- Claus Sluter – Studnia Mojżesza, kartuzja w Champmol w Dijon
- Salomea (księżna Głogowska)
- Jeździec bamberski
- Krucyfiks koloński
- Nicolo Pisano – kazalnica w baptysterium w Pizie
- Pokłon Trzech króli – płaskorzeźba z w.w. kazalnicy
- Piotr Parler – autoportret z katedry w Pradze
- Pieta z Lubiąża
- Piękna Madonna z Wrocławia
- Wit Stwosz - krucyfiks z katedry wawelskiej
- Nagrobek Henryka Probusa
- Nagrobek Kazimierza Wielkiego
- Jean Fouquet – Madonna wśród aniołów
- Św. Anna Samotrzecia ze Strzegomia
- Tablica 10 Przykazań z Gdańska
- Epitafium Wierzbięty
- Ucieczka do Egiptu (ze szkoły krakowskiej)
Dokładna analiza treści i formy:
- katedra w Reims (bryła, plan)
- katedra Ntre Dame w Paryżu (plan, bryła, wnętrze)
- kościół Mariacki w Gdańsku (plan, bryła, wnętrze)
- Uta i Eckhardt – rzeźby fundatorów z Naumburga
- Madonna z Krużlowej
- Wit Stwosz – Ołtarz Mariacki, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka
- Pieta z Avinionu
- Bracia Limburg – karty z Bardzo bogatych Godzinek księcia du Berry (cykl kalendarza)
- Opłakiwanie z Chomranic
Między gotykiem a renesansem:
Umiejętność rozpoznania:
- Cimabue – freski z Asyżu (np. św. Franciszek
- Giotto – freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie, freski z Asyżu
- Duccio – Maesta z katedry w Sienie
- Simone Martini – Zwiastowanie
- Lorenzetti – Alegoria dobrych i złych rządów
- Jan van Eyck – Madonna kanonika van der Paele,
- Rogier van der Weyden – Zdjęcie z krzyża, dyptyk Ukrzyżowania
- Hieronim Bosch – Ogród rozkoszy ziemskich, Syn marnotrawny, tryptyk Kuszenie św. Antoniego , Leczenie głupoty
- Pieter Bruegel Starszy – Kraina lenistwa, Zabawy dziecięce, Kaleki, Ślepcy, Wesele chłopskie, Wieża Babel
Dokładna analiza treści i formy:
- Giotto – Spotkanie przy Złotej Bramie
- Jan van Eyck – Ołtarz gandawski, Małżeństwo Arnolfinich, Madonna kanclerza Rolin
- Mathias Grnewald – Ołtarz z Isenheim
- Rogier van der Weyden – Sąd Ostateczny
- Hieronim Bosch – Wóz siana,
- Pieter Bruegel Starszy – Walka karnawału z postem, cykl: Pory roku, Upadek Ikara
Renesans
Umiejętność rozpoznania:
Filippo Brunelleschi - Ospedale degli Innocenti, san Lorenzo, Santo Spirito, Alberti - Tempio Malatestiano, San Andrea w Mantui, Santa Maria Novella, Michał Anioł - projekt Kapitolu, Biblioteka Laurenziana, Andrea Palladio - Teatro Olimpico, Il Redentore, Jacopo Sansovino - Biblioteka św. Marka, Lorenzo Ghiberti – II drzwi baptysterium florenckiego, Donatello - posąg konny Gattamelaty, św. Jan Ewangelista, św. Jerzy, Verrocchio - Posąg Davida, posąg konny Colleoniego, Maria Magdalena, Rodzina della Robbia - płaskorzeźby niemowląt z Ospedale degli Innocenti, Andrea Sansovino - typ nagrobka renesansowego, Michał Anioł – Zdjęcie z krzyża (Pieta z katedry florenckiej), Pieta Rondanini, Fra Angelico da Fiesole- Zwiastowanie z Fiesole, Masaccio -Wygnanie z raju, A.Castagno - Ostatnia Wieczerza, Paolo Uccello- Bitwa pod San Romano, Andrea Mantegna- portrety Gonzagów z Mantui, iluzjonistyczny plafon Camera dei Spozi, Domenico Ghirlandajo - Narodziny Marii, Starzec z wnukiem, Filippo Lippi - Madonna na tle okna, Piero della Francesca - Zmartwychwstanie, Biczowanie, Sen Konstantyna, Sandro Bottticelli - Powracająca Judyta, Narodziny Wenus, Opłakiwanie Chrystusa, Andrea Verrocchio - Chrzest Chrystusa, Leonardo da Vinci - Pokłon Trzech Króli, Dama z gronostajem, Mona Liza, Święty Jan Chrzciciel, Michał Anioł - freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, Rafael Santi - Zaślubiny Marii, Piękna Ogrodniczka, Madonna della Sedia, Madonna Sykstyńska, Uwolnienie św. Piotra z więzienia (w Stanzy Heliodora), portret Baltazara Castiglione, Transfiguracja, Triumf Galatei, Giorgione- Trzej filozofowie, Koncert wiejski, Śpiąca Wenus, Tycjan- Miłość ziemska i niebiańska, Flora, Bachanalie, Karol V na koniu, Karol V w fotelu, portret papieża Pawła III z nepotami, Correggio – Święta noc, Jacopo Tintoretto - Zuzanna i starcy, Cud św. Marka, Hans Holbein Młodszy – portret Henryka VIII, Erazm z Rotterdamu, Ambasadorowie, Lucas Cranach Starszy – Wenus i Amor (akty), portret Marcina Lutra, Albrecht Drer – Ołtarz Paumgartnerów, Czterech jeźdźców ApokalipsyDokładna analiza treści i formy:
Brunelleschi - kopuła katedry florenckiej, kaplica Pazzich, Michelozzo – Palazzo di Medici-Rocardi, Bazylika św. Piotra na Watykanie (renesansowe plany budowli), Andrea Palladio – Villa Rotonda, Ghiberti - III Drzwi do baptysterium florenckiego, Donatello - Posąg Davida, Michał Anioł – Posąg Davida, Pieta z bazyliki św. Piotra, Mojżesz, Nagrobek Medyceuszy, Masaccio – Grosz czynszowy, Trójca Święta, Mantegna – Chrystus z Brery, Piero della Fancesca- portrety Montefeltrów, Chrzest Chrystusa, Sandro Botticelli - Madonna Magnifikat, Primavera, Leonardo da Vinci -Madonna w grocie(dwie wersje), Ostatnia Wieczerza, Święta Anna Samotrzeć, Michał Anioł - Tondo Doni, Stworzenie Adama, Sąd Ostateczny w Sykstynie, Rafael Santi - Madonna ze szczygłem, Szkoła ateńska, Giorgione – Burza, Tycjan - Wenus z Urbino, Assunta, Paolo Veronese - Uczta w Kanie Galilejskiej, Tintoretto - Ostatnia Wieczerza, Albrecht Drer – Autoportret (jako Chrystus), Melancholia, graficzna wersja Adama i Ewy

Manieryzm
Umiejętność rozpoznania:
Andrea del Sarto – Madonna z harpiami, Jacopo Pontormo – Nawiedzenie, Zdjęcie z krzyża, Agnolo Bronzino – portret Lukrecji Panciatichi, Fiorentino Rosso – Mojżesz broniący córek Jetry, Parmigianino – Autoportret w wypukłym lustrze, El Greco – Obnażenie z szat, Zwiastowanie, Zesłanie Ducha Świętego, Widok Toledo, Zmartwychwstanie, Laokoon, Giuseppe Arcimboldo – Lato (z 1563 r.), Szkoła Fontainebleau – Diana łowczyni, Giovanni da Bologna – Merkury, Benvenuto Cellini – Perseusz, Solniczka Franciszka I, Ratusz w Antwerpii, zamek Chambord (plan, bryła, fasada), zamek w Blois (kladka schodowa).

Dokładna analiza treści i formy:

Agnolo Bronzino – Zwycięstwo czasu nad miłością, Parmigianino – Madonna z długą szyją, El Greco – Pogrzeb hrabiego Orgaza, Giovanni da Bologna – Porwanie Sabinek.

Renesans i manieryzm w Polsce

Umiejętność rozpoznania:
Jan Baptysta Quadro z Lugano - ratusz w Poznaniu (bryła), Santi Gucci – zamek w Baranowie (plan, bryła z zewnątrz, dziedziniec)
- Jan Maria Padovano – attyka krakowskich Sukiennic
- Antoni van Opbergen – Wielki Arsenał w Gdańsku (fasada)
- Brama zamku w Brzegu
- nagrobek Jana Olbrachta
- Santi Gucci – nagrobek Zygmunta Augusta, nagrobek Anny Jagiellonki
- Bitwa pod Orszą
- Marcin Kober – portret Anny Jagiellonki
- Stanisław Samostrzelnik – portret biskupa Tomickiego
- Miniatura z kodeksu Baltazara Behema: U ludwisarza
- Arrasy wawelskie z kolekcji Zygmunta Augusta
Dokładna analiza treści i formy:
- Bartolomeo Berecci – kaplica Zygmuntowska (bryła, wnętrze), nagrobek Zygmunta Starego
- Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berrecci – zamek na Wawelu (krużganki, renesansowe wnętrza)
- kamienice braci Przybyłów w Kazimierzu Dolnym (elewacje)
- założenie urbanistyczne Zamościa i widok ogólny na ratusz oraz kamienice, kolegiata w Zamościu (plan, wnętrze)
- Santi Gucci – nagrobek Stefana Batorego
Sztuka baroku i rokoka
Umiejętność rozpoznania:
- Gianlorenzo Bernini - schody Królewskie na Watykanie, kościół San Andrea na Kwirynale (fasada, plan)
- Pietro da Cortona kościół Santa Maria della Pace (fasada)
- Francesco Borromini - oratorium Filipinów w Rzymie (fasada), kościół san Ivo w Rzymie (plan i fasada), kościół Santa Agnese w Rzymie (fasada)
- Balthassare Longhena - kościół Santa Maria delle Salute w Wenecji (plan, bryła)
- Guarino Guarini - pałac Carignano (plan, fasada), kościół San Lorenzo w Turynie (kopuła)
- Jacob van Campen - ratusz w Amsterdamie (bryła)
- Francois Mansart, Jacques le Mercier- kościół Val de Grace w Paryżu (bryła)
- Charles le Brun, Louis le Vau - pałac Vaux le Vicomte (plan, bryła)
- Jules Hardouin-Mansart - kościół des Invalides w Paryżu (plan, bryła)
- Germain Boffrand - hotel Soubise w Paryżu (wnętrze z Salonem Księżniczki)
- Filippo Juvarra, Giovanni Battista Sacchetti - pałac królewski w Madrycie (fasada, salon rokokowy)
- Jose Benito Churriguera - ołtarz architektoniczny w kościele San Esteban w Salamance
- zakrystia klasztoru kartuzów w Grenadzie (wnętrze)
- Johann Bernard Fisher von Erlach - pałac Schnbrun w Wiedniu (bryła)
- Lucas von Hildebrandt - Górny belweder w Wiedniu (fasady, założenie ogrodowe, plan)
- Jacob Prandtauer - kościół opactwa w Melk (bryła)
- Christoph i Kilian Ignaz Dientzerhoffer - kościół świętego Mikołaja na Małej Stranie w Pradze (bryła)
- Egid Quirin i Cosmas Asam - kościół św. Jana Nepomucena w Monachium, (wnętrze, wystrój)
- Balthasar Neumann - kościół Vierzehnheiligen (fasada, plan, wnętrze)
- Matthaus Pppelmann - Zwinger w Dreźnie (pałac i założenie ogrodowe)
- George Wenceslaus von Knobelsdorff - pałac Sans Soucci w Poczdamie
- Christopher Wren - katedra św. Pawła w Londynie (fasada, wnętrze)
- Annibale Carracci - freski w pałacu Farnese w Rzymie (np. Triumf Bachusa i Ariadny)
- Guido Reni - Rzeź Niewiniątek, Aurora
- Pietro da Cortona - Gloryfikacja rządów Urbana VII (fresk w Pałacu Barberini w Rzymie)
- Michelangelo Merisi da Caravaggio - Kosz z owocami, Męczeństwo św. Mateusza, Wróżąca Cyganka, Śmierć Matki Boskiej
- Artemisia Gentileschi - Judyta i Holofernes
- Pieter Paul Rubens - Sąd Ostateczny, Autoportret z Izabelą Brandt, Bitwa Amazonek, Krajobraz z tęczą, Helena Fourment w futrze, Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii
- Jacob Jordaens - Król pije
- Anton van Dyck - Portret Karola I, Autoportret z sir Endymionem Porterem David Teniers - Palacze i pijacy
- Adriaen Brouver - Chłopi grający w karty
- Franz Snyders - Spiżarnia
- Jan Breugel „Aksamitny“ - Bukiet kwiatów
- Rembrandt Hermesz van Rijn – Danae, Hendrijke kąpiąca się w rzece, Portret Tytusa, Autoportret w futrzanym płaszczu, Autoportret – Rembrandt jako apostoł Paweł, Autoportret z Saskią na kolanach
- Jan Lievens - Chłopiec rozdmuchujący żar
- Frans Hals - Regentki domu starców w Haarlemie, Wesoły bibosz, Czarownica z Haarlemu (Stara pijaczka)
- Jan Vermeer van Delft - Widok Delft, Kobieta z naszyjnikiem pereł, Para pijąca wino, Alegoria malarstwa, Koronczarka, Nalewająca mleko
- Jan Steen - Zwariowane gospodarstwo
- Peter de Hooch - Kobieta z dzieckiem u wejścia do spiżarni
- Gerard Ter Borch - Napomnienie ojcowskie
- Jacob van Ruisdael - Młyn koło Wijk
- Willem Claeszon Heda - Martwa natura (Śniadanie)
- Meindert Hobbema - Aleja drzew w Middelharnis
- Diego Rodriguez de Silva Velazquez - Infantka Małgorzata, Poddanie Bredy, Prządki, Portret Innocentego X, Wenus z lustrem, Triumf Bachusa, Portret Filipa IV
- Jose de Ribera – Kulawiec, Męczeństwo św. Bartłomieja
- Francisco Zurbaran - Pogrzeb św. Bonawentury, Martwa natura z czterema przedmiotami
- Esteban Bartolome Murillo – Immaculata
- Georges de la Tour - Znalezienie ciała św. Sebastiana, Pracownia stolarska św. Józefa, Sen św. Józefa, Pokutująca Maria Magdalena
- Louis le Nain - Rodzina chłopska
- Claude Lorrain - Lądowanie Kleopatry w Tarsie, Odjazd św. Urszuli
- Nicolas Poussin - Pogrzeb Fokiona, Orfeusz i Eurydyka
- Gianbattista Tiepolo - freski w pałacu królewskim w Madrycie (Gloryfikacja Hiszpanii)
- Antonio Canale - Widok kościoła San Giorgio Maggiore
- Francesco Guardi - Canale Grande
- Antoine Watteau - Szyld Gersainta
- Gilles Francois Boucher - Toaleta Wenus
- Jean Baptiste Simeon Chardin - Modlitwa przed posiłkiem, Chłopiec z bączkiem, Stół kredensowy,
- Thomas Gainsborough - Robert Andrews z żoną, Błękitny chłopiec, Poranna przechadzka
- Sir Joshua Reynolds - Portret Nelly O`Brien, Portret lorda Heathfielda
- William Hogarth - W salonie pani (z cyklu Modne małżeństwo)
- Gianlorenzo Bernini, Dawid, Tron św. Piotra, Nagrobek Ludwiki Albertoni, Nagrobek papieża Urbana VIII, Fontanna Czterech Rzek, Konfesja nad grobem św. Piotra
- Nicola Salvi - Fontanna Di Trevi
- Pierre Puget - Milon z Krotonu
- Antoine Coysevox - Sława
- Francois Girardon - Apollo z nimfami (Wersal, ogród)
- Etienne Maurice Falconet - Pomnik Piotra I w Petersburgu
- Egid Quirin Asam - Ołtarz Wniebowzięcia NMP z kościoła kanoników regularnych w Rohr
- Ignaz Gnther - Zwiastowanie
- Tomasz Poncino, Bartłomiej Wąsowski, Jan Catenazzi, Pompeo Ferrari - kościół farny w Poznaniu (pojezuicki)
- Tylman z Gameren - kościół św. Anny w Krakowie, kościół Sakramentek w Warszawie, pałac Krasińskich w Warszawie
- Wawrzyniec Senes - zamek Krzyżtopór w Ujeździe
- Jan Trevano Zamek Królewski w Warszawie
- Augustyn Locci - pałac w Wilanowie (bryła)
- Anonim - portret trumienny Stanisława Woyszy
- Anonim - taniec śmierci
- Daniel Szulc - Portret Michała Korybuta Wiśniowieckiego
- nagrobek z postacią klęczącą np. Piotra Opalińskiego z kościoła w Sierakowie
Dokładna analiza treści i formy:
- Gianlorenzo Bernini - plac i kolumnada przed bazyliką św. Piotra w Rzymie (plan, bryły)
- Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quatro Fontane (plan, fasada)
- Charles le Brun, Louis le Vau, Andre le Notre, Jules Hardouin-Mansart - Wersal, (pałac wraz z założeniem ogrodowym, plan, bryła, elewacja frontowa i ogrodowa, Galeria Zwierciadlana)
- Claude Perrault - wschodnia fasada Luwru
- Johann Bernard Fisher von Erlach - kościół św. Karola Borromeusza w Wiedniu (fasada, plan, wnętrze)
- Andrea del Pozzo - plafon w kościele świętego Ignacego w Rzymie
- Michelangelo Merisi da Caravaggio - Powołanie św. Mateusza, Złożenie do grobu, Wieczerza w Emaus
- Pieter Paul Rubens - Podniesienie Krzyża, Porwanie córek Leukippa
- Rembrandt Hermesz van Rijn - Powrót syna marnotrawnego, Lekcja anatomii doktora Tulpa, Wymarsz strzelców, Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem
- Jan Vermeer van Delft - Czytająca list (z Drezna), Kobieta ważąca perły
- Diego Rodriguez de Silva Velazquez - Panny dworskie (Las Meninas)
- Georges de la Tour - Św. Maria Magdalena pokutująca (z lustrem)
- Nicolas Poussin - Et in Arcadie Ego
- Antoine Watteau - Odjazd na Cyterę
- Francois Boucher - Kąpiel Diany
- Jean-Honore Fragonard - Huśtawka
- Gianlorenzo Bernini - Apollo i Dafne - Ekstaza św. Teresy
- Giovanni Trevano - kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie (fasada, bryła, plan)
- Daniel Schulz - Portret Jana Kazimierza
Sztuka neoklasycyzmu w Europie, sztuka czasów stanisławowskich i klasycyzm w Polsce
Umiejętność rozpoznania:
- Claude Nicolas Ledoux – Chaux (Arc-et- Senans) – projekt idealnego miasta
- Chalgrin – Łuk na Placu Gwiazdy w Paryżu
- Karl Friderich Schinkel – Nowa Wartownia w Berlinie (bryła), Muzeum w Berlinie (plan, fasada)
- Andrzej Woronichin – Akademia Górnicza w Leningradzie (fasada)
- Richard Boyle – Willa w Chiswick (plan)
- Dominik Merlini – pałac Królikarnia (plan, elewacje)
- Jan Chrystian Kamsetzer – teatr Na wyspie
- Piotr Aigner – Świątynia Sybilli w Puławach, Pałac Marynki w Puławach (bryły)
- Jakub Kubicki – pałac belwederski w Warszawie (bryła)
- Antonio Corazzi – Pałac Staszica w Warszawie (bryła)
- Antonio Canova – Pomnik Marii Krystyny, Portret Pauliny Borghese
- Bertel Thorvaldsen – pomnik Kopernika, Gnimedes i orzeł
- Jakub Tatarkiewicz – Psyche omdlewająca
- Jacques Louis David – Sabinki, Śmierć Sokrtesa, Portret pani Recamier, Bonaparte na Przełęczy św. Bernarda, Koronacja Napoleona, portret Stanisława Kostki Potockiego
- Dominique Ingres – Łaźnia turecka, Portret panny Riviere
- Marceli Bacciarelli – Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą
- Bernardo Belotto (zw. Canaletto) – Kolumna Zygmunta od strony Wisły, Krakowskie Przedmieście, Widok Warszawy od strony Pragi
- Jan Piotr Norblin – Towarzystwo na wycieczce w parku
Dokładna analiza treści i formy:
- Jacques- Germain Soufflot – kościół św. Genowefy w Paryżu (plan, bryła, fasada)
- Jacques Ange Gabriel – Petit Trianon (obie fasady)
- Dominik Merlini – pałac Na wodzie (obie fasady, bryła, wnętrza)
- Szymon Bogumił Zug – kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie (plan, bryła, fasada)
- Piotr Aigner – kościół św. Aleksandra w Warszawie
- Antonio Canova – Amor i Psyche
- Bertel Thorvaldsen – pomnik księcia Józefa Poniatowskiego
- Jacques Louis David – Śmierć Marata, Przysięga Horacjuszy
- Dominique Ingres – Źródło, Wielka Odaliska
- Marceli Bacciarelli – Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym
Romantyzm
Umiejętność rozpoznania:
- Francisco Goya y Lucientes - Maja naga, Maja ubrana, Autoportret (w wieku dojrzałym), Portret księżnej Alba z 1785 r., Rodzina Karola IV, Saturn pożerający swe dzieci, Sabat czarownic, Kolos (Panika)
- Eugène Delacroix - Dante i Wergiliusz w piekle, Śmierć Sardanapala, Scena z masakry na Chios, Kobiety algierskie, Portret Chopina
- Thodore Gricault - Oficer szaserów, Derby w Epsom
- Caspar David Friedrich – „Nadzieja” w lodach, Podróżnik po morzu chmur, Mężczyzna i kobieta zapatrzeni w księżyc, Opactwo w dąbrowie, Mnich nad brzegiem morza
- William Blake – Przedwieczny, Newton
- Johann Heinrich Fssli - Koszmar (Nocne mary)
- Joseph Mallord William Turner - Ostatnia droga Tmraire’a - Spokój – pogrzeb na pełnym morzu - Pożar Izby Lordów i Izby Gmin
- John Constable - Zatoka Weymouth, Bród, Wóz siana, Katedra w Salisbury (wersja z 1823 r)
- Piotr Michałowski – Seńko, Napoleon na siwym koniu, Defilada przed Napoleonem, Portret chłopa w kapeluszu
- Wojciech Korneli Stattler - Machabeusze
- Walenty Wańkowicz - Portret Adama Mickiewicza na Judahu
- Franois Rude - Napoleon budzący się do nieśmiertelności
- Jean Baptiste Carpeaux - Taniec
Dokładna analiza treści i formy:
- Francisco Goya y Lucientes - Sen rozumu budzi potwory (akwaforta z akwatintą z cyklu Kaprysy), Rozstrzelanie powstańców madryckich
- Eugène Delacroix - Wolność wiodąca lud na barykady
- Thodore Gricault - Tratwa Meduzy
- Joseph Mallord William Turner - Szybkość para deszcz
- Piotr Michałowski - Bitwa pod Samosierrą (wersja z ok. 1837 r.)
- Franois Rude - Wymarsz ochotników (Marsylianka)
Malarstwo europejskie II połowy XIX wieku ( kolejno kierunkami do secesji)
Umiejętność rozpoznania:
- Theodore Rousseau – U wodopoju
- Gustave Courbet - Autoportret z psem, Atelier malarza, Dzień dobry, panie Courbet, Pogrzeb w Ornans
- Camille Corot - Dziewczyna z perłą, Most w Mantes, Katedra w Chartres
- Jean Franois Millet - Zbierające kłosy, Siewca
- Honore Daumier - Ulica Transnonain w Paryżu, Don Kichot
- Ilia Riepin – Burłacy na wołdze
- Adolphe William Bouguereau - Narodziny Wenus
- Thomas Couture – Rzymianie w czasie upadku
- Alexandre Cabanel – Narodziny Wenus
- Henryk Siemiradzki – Pochodnie Nerona
- John Everett Millais – Ofelia
- Dante Gabriel Rossetti - Beata Beatrix, Zwiastowanie
- Edward Burne-Jones – Złote schody
- William Holman Hunt – Przebudzone sumienie
- Gustave Moreau - Taniec Salome, Zjawa
- Puvis de Chavannes – Biedny rybak
- Arnold Bcklin - Wyspa umarłych (Wersja z 1880 r.)
- Odilon Redon - Oko jako dziwaczny balon (litografia), Zamknięte oczy
- James Ensor - Autoportret wśród masek
- Edouard Manet - Bar w Folies-Bergère, Atelier w łódce, Na balkonie, Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana 1867-68
- Claude Monet - Dworzec Saint Lazare (Przynajmniej dwie wersje), Stogi (dwie wersje), Nenufary (dwie wersje)
- Edgar Degas - Klasa tańca, Tancerka w garderobie, Wyścigi konne (Jeźdźcy. Amatorzy), Absynt (W kawiarni)
- Camille Pisarro - Czerwone dachy
- Pierre-Auguste Renoir - Wielkie kąpiące się, Moulin de la Galette, Liza z parasolką, Śniadanie wioślarzy
- George Seurat – Modelki, Cyrk, Studia do obrazu: Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
- Berthe Morisot – Kołyska
- Paul Siniac - Port w Marsylii
- Paul Czanne - Dom wisielca, Autoportret, Chłopiec w czerwonej kamizelce, Grający w karty, Martwa natura z błękitnym wazonem, Wielkie kąpiące się
- Vincent van Gogh – Buty, Jedzący kartofle, Portret „Ojca” Tanquy, Nocna kawiarnia, Autoportret (z 1888 r.), Autoportret z zabandażowanym uchem, Droga z cyprysami, Słoneczniki (przynajmniej dwie wersje)
- Henri de Toulouse-Lautrec - Moulin Rouge, Les Ambasadour Aristide Bryant, Jane Avril w Jardin de Paris, Yvette Gilbert
- Paul Gauguin - Żółty Chrystus, Autoportret z Żółtym Chrystusem, Ta Matete, Manao Tupapau, Nevermore, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
- Paul Srusier- Melancholia, Talizman
- Maurice Denis – Muzy
- Pierre Bonnard – Kobiety w ogrodzie
Dokładna analiza treści i formy:
- Gustave Courbet – Kamieniarze
- Franois Millet – Anioł Pański
- Honore Daumier – Praczka
- Henryk Siemiradzki – Dirce chrześcijańska
- Edouard Manet – Olimpia, Śniadanie na trawie
- Claude Monet – Impresja - Wschód słońca, Katedra w Rouen (przynajmniej cztery wersje)
- Edgar Degas – Primabalerina
- Pierre-Auguste Renoir – Huśtawka, Akt w słońcu
- George Seurat – Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
- Paul Czanne – Martwa natura z kuchennym stołem, Góra Sainte-Victoire (kilka wersji)
- Vincent van Gogh – Sypialnia van Gogha, Kruki nad łanem zboża
- Henri de Toulouse-Lautrec – W salonie, Divan Japonais
- Paul Gauguin – Wizja po kazaniu – walka Jakuba z aniołem, Kobiety na plaży
Malarstwo polskie II poł. XIX wieku
Umiejętność rozpoznania:
- Artur Grottger - Pożegnanie powstańca, Świętokradztwo (z cyklu Wojna), Plac zamkowy w Warszawie (z cyklu Warszawa), Kucie kos
- Jan Matejko - Kazanie Skargi, Hołd Pruski, Kościuszko pod Racławicami, Poczet królów polskich, Konstytucja 3 maja
- Henryk Rodakowski - Portret matki
- Juliusz Kossak - Polowanie z sokołem, Stadnina na Podolu
- Wojciech Gerson - Cmentarz w Zakopanem
- Aleksander Kotsis – Matula pomarli
- Józef Szermentowski - Bydło schodzące do wodopoju
- Maksymilian Gierymski – Wiosna w małym miasteczku, Zima w małym miasteczku
- Aleksander Gierymski - Żydówka z pomarańczami, Święto Trąbek, Wieczór nad Sekwaną, Trumna chłopska
- Józef Chełmoński - Przedstawienia: Trojek i Czwórek, Żurawie, Bociany, Kuropatwy na śniegu, Burza
Dokładna analiza treści i formy:
- Artur Grottger – Bój (z cyklu Lituania)
- Jan Matejko – Stańczyk, Rejtan – Upadek Polski, Bitwa pod Grunwaldem
- Henryk Rodakowski - Portret generała Henryka Dembińskiego
- Juliusz Kossak - Polowanie z sokołem, Stadnina na Podolu
- Wojciech Gerson - Cmentarz w Zakopanem
- Aleksander Kotsis - Ostatnia chudoba
- Maksymilian Gierymski – Pikieta powstańcza
- Aleksander Gierymski – Altana w ogrodzie (oraz studia do obrazu)
- Józef Chełmoński – Babie lato
Architektura i rzeźba XIX wieku (po klasycyzmie)
Umiejętność rozpoznania:
- John Nash – Pawilon królewski w Brighton (bryła)
- Charles Barry – Parlament w Londynie (bryła)
- Zamek w Neuschwanstein (bryła)
- Karl Friedrich Schinkel – Pałac w Kórniku (bryła)
- Joseph Paxton – pałac Kryształowy w Londynie (zdjęcia i rekonstrukcje)
- Gustave Eiffel – Wieża w Paryżu
- Edgar Degas – Czternastoletnia tancerka
- Auguste Rodin – Myśliciel, Katedra, Pocałunek, Ręka Boga
Dokładna analiza treści i formy:
- Charles Garnier – Opera w Paryżu (bryła, fasada)
- Auguste Rodin – Mieszczanie z Calais

Secesja w sztuce europejskiej i Młoda Polska (wraz z recepcją impresjonizmu)
Umiejętność rozpoznania:
- Antonio Gaudi – Casa Mila
- Hektor Guimard – Wejścia do paryskiego metra
- Wictor Horta – Maison Tassel (klatka schodowa), Grand Bazar (fasada)
- Whistler – Pawia sala (wystrój)
- Stanisław Wyspiański – Gmach Towarzystwa Lekarskiego (wystrój wnętrza, witraż), Wystrój salonu Żeleńskich , witraże i polichromie kościoła Franciszkanów w Krakowie, kartony do witraży wawelskich, Staś, Mietek, Podwójny portret Elizy Pareńskiej
- Franciszek Mączyński, Tadeusz Stryjeński – Teatr Stary w Krakowie (elewacja)
- Stanisław Witkiewicz – Willa pod Jedlami (bryła)
- Aubrey Beardsley – Pawia suknia, Salome
- Gustave Klimt – Judyta i Holofornes, Salome, Spełnienie (Fryz z pałacu w Stocklet)
- Alfons Mucha – Plakat
- Edward Munch – Madonna, Taniec życia
- Mikolajus Constantinas Cziurlonis – Pochód żałobny V
- Jacek Malczewski – Introdukcja, Błędne koło, Krajobraz z Tobiaszem
- Witold Wojtkiewicz – Chrystus i dzieci
- Edward Okuń – Okładka do Chimery
- Józef Mehoffer – witraże do katedry fryburskiej
- Józef Pankiewicz – Wóz z sianem, Japonka, Wizyta, Targ na kwiaty
- Władysław Podkowiński – Dzieci w ogrodzie, Sad w Chrzesnem
- Leon Wyczółkowski – Kopanie buraków (jedna z wersji), Rybacy (jedna z wersji)
- Kazimierz Stabrowski – Na tle witrażu
- Jan Stanisławski – Topole nad wodą
- Emil Galle – przykładowy wazon
Dokładna analiza treści i formy:
- Antonio Gaudi – Sagrada Familia (fasada)
- Joseph Olbrich -pałac „Secesji” wiedeńskiej (bryła)
- Gustave Klimt – Pocałunek
- Jacek Malczewski - Melancholia
- Auguste Rodin – Danaida
- Stanisław Wyspiański – Bóg Ojciec (witraż), cykl widoków na kopiec Kościuszki
- Józef Mehoffer – Dziwny ogród
Pierwsza połowa XX wieku (kolejno grupami i kierunkami wraz ze sztuką polską Międzywojnia)
Umiejętność rozpoznania:
- Matisse – Radość życia, Wielkie czerwone wnętrze, Taniec, Muzyka
- Andre Derain – Most Westminsterski
- Maurice Vlaminck – Czerwone drzewa
- Edward Munch – Śmierć, Taniec życia
- George Rouault – Pierrot jako artysta
- Ernst Ludwig Kirchner – Autoportret z modelką
- Emil Nolde – Tryptyk Maria Egipcjanka
- Wassily Kandinsky – Błękitny jeździec, kościół w Murnau, pierwsza akwarela abstrakcyjna
- Franz Marc – Żółta krowa
- Oskar Kokoschka – Morderca, nadzieja kobiet
- Pablo Picasso – Portret Gertrudy Stein, Fabryka z Horta de Ebro, Dziewczyna z mandoliną, Portret Kahnweilera, Martwa natura ze skrzypcami, Trzej muzykanci
- George Braque – Domy w Estaque, Portugalczyk, Gitara i klarnet
- Umberto Boccioni – Jedyna forma ciągłości w przestrzeni (rzeźba), Elastyczność, Ulica między domami
- Giacomo Balla – Dynamizm psa na smyczy
- Gino Severini – Taniec Pan Pan w Monico
- Władimir Tatlin – Pomnik III Międzynarodówki
- Kazimierz Malewicz – Czarny kwadrat na białym tle, kompozycja suprematystyczna (z 1915 roku)
- El Lissitzky – Czerwonym klinem uderz w Białych
- Piet Mondrian Kompozycja I, Brodway Boogie Woogie
- Marcel Duchamp – Akt schodzący po schodach, L.H.O.O.Q, Fontanna, Wieszak, Suszarka do butelek
- Kurt Schwitters – Merzbild
- Max Ernst – Słoń Celebes
- Man Ray – Podarunek
- Giorgio de Chirico – Tajemnica i melancholia ulicy
- Jean Miro – Karnawał arlekina, Ważka z czerwonymi skrzydełkami
- Rene Magritte – Terapeuta
- Salvador Dali – Portret Mae West, Uporczywość pamięci
- Constantin Brancusi – Księżna X, Niekończąca się kolumna, Ptak
- Henri Moore – Spoczywająca postać, Król i królowa
- Frank Lloyd Wright – Zakłady Johnson Wax w Madison (wnętrze biurowca), Willa Kaufmanna (Dom nad wodospadem) (bryła)
- Mies van der Rohe – Osiedle w Weissenhof (widok ogólny na domy)
- Walter Gropius i Adolf Meyer – fabryka „Fagus“ (bryła)
- Walter Gropius – siedziba Bauhausu w Dessau (bryła)
- Leon Chwistek – Szermierka
- Stanisław Ignacy Witkiewicz – Portret Jadwigi Witkiewiczowej (z 1925 roku), Portret Edwardy Szmuglarowskiej z 1930 r., Autoportret (z 1938 r.)
- Zbigniew Pronaszko – Akt
- Eugeniusz Zak Pierot
- Tytus Czyżewski – Madonna z dzieciątkiem
- Jan Cybis – Martwa natura z kwiatami
- Zygmunt Waliszewski – Uczta renesansowa
- Wojciech Kossak – Portret Józefa Piłsudskiego na kasztance
- Tadeusz Makowski – Szewc
- Władysław Skoczylas – Zbójnicki
- Zofia Stryjeńska – Spotkanie z synem z cyklu Pascha
- Władysław Strzemiński – Pejzaż morski, Kompozycja unistyczna
- Katarzyna Kobro – Kompozycja przestrzenna
- Zbigniew Pronaszko – Projekt pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie
- Henryk Stażewski – Relief nr 12
- Xawery Dunikowski - Tchnienie
Dokładna analiza treści i formy:
- Henri Matisse – Portret żony z zieloną pręgą
- Edward Munch – Krzyk (wersja malarska i graficzna)
- Ernst Ludwig Kirchner – Kobiety na ulicy
- Fernand Leger – Mona Liza z kluczami
- Giacomo Balla – Dziewczynka biegnąca na balkonie
- Marcel Duchamp - Panna młoda rozbierana przez swych kawalerów jednak (wielka szyba)
- Giorgio de Chirico – Niepokojące muzy
- Salvador Dali – Płonąca żyrafa
- Marc Chagall – Podwójny portret z kieliszkiem wina, Upadek anioła
- Stanisław Ignacy Witkiewicz – Marysia i burek na Cejlonie
- Tadeusz Makowski – Kapela dziecięca
- Xawery Dunikowski – Kobiety brzemienne
Druga połowa XX wieku (kolejno kierunkami plastyka, architektura, sztuka polska)
Umiejętność rozpoznania:
- Francis Bacon – Studium według portretu papieża Innocentego X Velazqueza, Studium portretu Van Gogha, Mężczyzna z mikrofonami (malarstwo)
- Alberto Giacometti – Plac, Las
- Jackson Pollock – Wilczyca, Rytm jesieni
- Franz Kline – Figura ósma
- Wols – Kompozycja V
- Karel Appel – holenderka
- Jean Fautier – Głowa zakładnika nr 22
- Jean Dubuffet – Kapelusz z kokardą, Pierre Matisse ciemny
- Mark Rothko – Ziemia i zieleń, Tryptyk (w Tothko Chapel w Rice University)
- Robert Rauschenberg – Odaliska, Kanion
- Jasper Johns – Trzy flagi, Cel z czterema twarzami
- Cesar – Wielki kciuk
- Claes Oldenburg – Dwa Cheesburgery, Miękki sedes, Spinacz do suszenia bielizny
- Arman – Akumulacja
- Yves Klein – Antropometrie
- Andy Warhol – Wielka puszka zupy Campbell’s, Autoportret z cieniem
- Roy Lichtenstein – A teraz moi mali, za Francję, M – Maybe
- George Segal – Plakat filmowy, Cinema
- Allen Jones – Wieszak na kapelusze, Stół
- Duane Hanson – Turyści
- Alexander Calder – Mobile
- Bridget Riley – Prąd
- Victor Vasarely – Attai,
- Joseph Kosuth – Jedno i trzy krzesła
- Robert Smithson – Spirana grobla
- Richard Long – A Crossing Place
- Georg Baselitz – Portret Franza Dahlema
- Frank Lloyd Wright – Muzeum Gugenheima w Nowym Yorku
- Renzo Piano i Richard Rogers – Centrum Pompidou w Paryżu (bryła)
- Charles Moore – Piazza d’Italia (Nowy Orlean –USA)
- Aleksander Kobzdej – Kamieniarze
- Maria Jarema – Filtry 13
- Władysław Strzemiński – Powidok światła. Kobieta w oknie
- Piotr Potworowski – Krajobraz z Łagowa
- Tadeusz Brzozowski – Pludry
- Andrzej Wróblewski – Ukrzesłowiona
- Artur Nacht Samborski – Martwa natura z fikusem
- Zdzisław Beksiński – kompozycja bez tytułu z 1983 roku z katedrą z piszczeli
- Tadeusz Kantor – Multiple parasolowe, environment: Umarła klasa
- Jacek Waltoś – Oczekiwanie (rzeźba)
- Władysław Hasior – Bolesna (rzeźba, Wyszywanie charakteru, pomnik: Dzieciom Zamojszczyzny
- Magdalena Abakanowicz – Abakan czerwony, Aliteracje, Katharsis
- Gustaw Zemła – Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach
- Katarzyna Kozyra – Piramida zwierząt
Dokładna analiza treści i formy:
- Francis Bacon – Mężczyzna z mikrofonami (malarstwo)
- Jackson Pollock – Drewniany konik nr 10A
- Willem de Kooning – Kobieta I
- Richard Hamilton – Co właściwie sprawia, że nasze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające?
- Duane Hanson – Kobieta z wózkiem na zakupy
- Michelangelo Pistoletto – Wenus wśród szmat
- Le Corbusier – Kaplica Ntre Dame do Haut w Ronachamp (plan, bryła z różnych stron)
- Jerzy Duda – Gracz – Hamlet Polny
- Andrzej Wróblewski – Rozstrzelanie V
- Bronisław Linke - Autobus

Dodaj swoją odpowiedź