Zasady dynamiki Newtona

Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Druga zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Trzecia zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości, takim samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie -F.

Prawa dynamiki Newtona głoszą:
1. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, porusza się ono ze stałą prędkością. Ciało pozostaje w spoczynku tak długo, jak długo nie działa na nie żadna siła. Jest to zasada bezwładności.
2. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Prawo to można wyrazić równaniem: siła jest równa masie pomnożonej przez przyspieszenie ( F = ma).
3. Każda akcja wywołuje równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję. Prawo powszechnego ciążenia Newtona stwierdza, że między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

I zasada dynamiki Newtona (bezwładności).
spoczynek ciała lub ruch jednostajny prostoliniowy

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły wzajemnie się równoważą (wypadkowa tych sił
= 0), to ciało albo pozostaje w spoczynku, albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki Newtona.
ruch zmiennie zmienny, a jeżeli Fwyp = const. w czasie, to ruch jednostajnie zmienny

Jeżeli na ciało działa siła wypadkowa różna od zera, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej wypadkowej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.

III zasada dynamiki Newtona (akcji i reakcji).
oddziaływania wzajemne ciał

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B oddziaływuje na ciało A siłą o takiej samej wartości, tym samym kierunku, lecz przeciwnym wzrocie.

Obie siły mają różne punkty zaczepienia.

Siły te nigdy się nie równoważą, bo są przyłożone do różnych ciał.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Trzy zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona

Wstęp
Zestaw trzech zasad dynamiki, podany przez angielskiego fizyka Izaaka Newtona był odkryciem o niezwykłym znaczeniu dla rozwoju całej ludzkości. Właściwie trudno jest znaleźć jakikolwiek inny...

Fizyka

Podaj po 1 przykładzie: I zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona.    Błagam!! Odwdzięcze się. ;)

Podaj po 1 przykładzie: I zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona II zasady dynamiki Newtona.    Błagam!! Odwdzięcze się. ;)...

Fizyka

PODAJ PO TRZY PRZYKŁADY: I Zasady Dynamiki Newtona II Zasady Dynamiki Newtona III Zasady Dynamiki Newtona PROSZĘ NA JUTRO !!!

PODAJ PO TRZY PRZYKŁADY: I Zasady Dynamiki Newtona II Zasady Dynamiki Newtona III Zasady Dynamiki Newtona PROSZĘ NA JUTRO !!!...

Fizyka

Podaj A)treść 1 zasady dynamiki Newtona B)treść 2 zasady dynamiki Newtona C)treść 3 zasady dynamiki Newtona D) definicję 1 niutona

Podaj A)treść 1 zasady dynamiki Newtona B)treść 2 zasady dynamiki Newtona C)treść 3 zasady dynamiki Newtona D) definicję 1 niutona...

Fizyka

Zasady Dynamiki Newtona

Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona w oryginalnym wydaniu Principia Mathematica z 1687 roku.Zasady dynamiki Newtona - trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis...

Fizyka

Napisz czym się różni I zasada dynamiki Newtona od II zasady dynamiki Newtona. II zasada od III zasady. I zasada od III.

Napisz czym się różni I zasada dynamiki Newtona od II zasady dynamiki Newtona. II zasada od III zasady. I zasada od III....