Czy "Zemsta" A. Fredry jest komedią? Uzasadnij odpowiedź odpowiednimi argumentami.

Uważam, iż dramat Aleksandra Fredry "Zemsta" jest komedią. Komedia to gatunek dramatu, w którym występuje komizm oraz szczęśliwe zakończenie. Bez wątpienia takim utworem jest "Zemsta". Powyższe twierdzenia postaram się udowodnić następującymi argumentami.

Pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest występowanie komizmu sytuacyjnego. "Zemsta" to dramat, w którym ten rodzaj komizmu występuje na każdym kroku. Przykładami mogą być: "bitwa" o mur, zrzucenie Papkina ze schodów, a także słynna scena pisania listu, którą osobiście uważam za najzabawniejszą w całej komedii. Wszystkie te sceny rozśmieszają czytelnika, a co za tym idzie, dramat jest komedią.

Następnym argumentem potwierdzającym moją tezę, jest obecność komizmu językowego w dramacie. Komizm ten polega na takim doborze słów, aby rozbawić widza bądź czytelnika. Z całą pewnością ten komizm pojawia się w "Zemście". Postaci dramatu mówią barwnym, a zarazem zabawnym językiem. Mistrzostwo w tej dziedzinie osiągnął Papkin, którego monologi rozśmieszyły każdego, kto miał okazję się z nimi spotkać.

Wszystkie te słowne zabiegi mają za zadanie rozbawić widza, co jest dowodem na to, że dramat jest komedią.

Kolejnym argumentem przemawiającym za moją tezą, jest komizm postaci, który w każdej komedii, a zatem także w "Zemście", powinien się znaleźć. W dramacie Fredry możemy się doszukać wielu takich postaci.

Po pierwsze, są to Cześnik Raptusiewicz oraz Rejent Milczek. Kontrast pomiędzy nimi jest niewątpliwie elementem komicznym.

Po drugie, jest to Postolina, czyli podstarzała kobieta która przeżyła trzech swoich mężów.

W ostateczności trzeba tu także wspomnieć o Papkinie, będącym, według mnie, najzabawniejszą postacią komedii. Jego ubiór, wypowiedzi, a w szczególności zachowanie wywołują śmiech i wesołość. Śmiało można z tego wyciągnąć wniosek, iż wszyscy oni są postaciami komicznymi występującymi w komedii jaką jest "Zemsta".

Ostatnią rzeczą, którą chciałbym omówić jest element, będący nieodłączną częścią każdej komedii - szczęśliwe zakończenie. Pojawia się ono także w "Zemście". Omawiany dramat kończy się ślubem, wspólną ugodą, a także zaniechaniem sporu, co jest niewątpliwie zakończeniem pomyślnym. Faktem jest, iż każda komedia musi się kończyć szczęśliwie i tak jest z "Zemstą" , co według mnie, dobitnie potwierdza moją tezę.

Reasumując, "Zemsta" to bez wątpienia komedia. Występują w niej wszystkie rodzaje komizmu, począwszy od komizmu językowego, sytuacyjnego, kończąc na komizmie postaci. Pojawia się także szczęśliwe zakończenie, świadczące o tym, iż dramat jest komedią.

Myślę, że przedstawione przeze mnie argumenty wystarczą, aby przekonać wszystkich o słuszności moich twierdzeń.

Dodaj swoją odpowiedź