"Oda do młodości" Adama Mickiewicza - jednostka wobec zbiorowości.

W „odzie do młodości” Adama Mickiewicza przykładem jednostki wobec zbiorowości jest sam podmiot liryczny. Jest on wybitnym, romantycznym przywódcą, który dąży do szczęścia całej ludzkości. Poeta charakteryzuje i ukazuje dwa ścierające się ze sobą światy. Jeden z nich to świat miniony, stary, stworzony przez ludzi epoki oświecenia. Stare pokolenie, ukazuje Mickiewicz jako bezwzględnych racjonalistów, ludzi, dla których najważniejsze są, i liczą się tylko dobra materialne. Ci ludzie nie mają w życiu miejsca na sentymenty i jakiekolwiek uczucia. Nie potrafią patrzeć sercem i nie mają w sobie życia: „bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy”. Dla autora świat stary jest światem wrogim, który wzbudził w poecie wiarę w przebudowe, ulepszenie świata i postęp ludzkości.
Mickiewicz walczy z przesądami. Kieruje się on uczuciami, miłością i młodością, którą uważa za siłę sprawczą wielkiej przemiany dziejowej. Poeta nawołuje do poszerzania i rozwijania wiedzy i nauki: „ Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nie odkrytych dróg”. Wzywa pokolenia młode, także do wiary w leprze jutro i zbiorowe działanie, jako braterska silę, która sprawi, że świat będzie lepszy. Drugim światem ukazanym przez autora jest świat nowy, pełnych romantyków i ludzi młodych. Według Mickiewicza szczególnie cennymi wartościami są przyjaźń i solidarność,a także „serce” i „duch”.
Twierdzi on, że owych idei brakuje ludziom „starym” pokolenia minionego.
Z owego utworu bije zapał do działania. Bezpośrednie wypowiedzi wyrażają gorącą wiarę w zwycięstwo lepszej przyszłości. Odnajdujemy tutaj również poglądy owej jednostki na temat sporu między starym i nowym pokoleniem i otaczającymi ich światami. Mickiewicz ukazał w bardzo piękny i oryginalny sposób idee i przekonania o służebności jednostki wobec celów zbiorowości. Ukazał ludziom możliwość udoskonalenia świata przez człowieka.
Wskazał najważniejsze życiowe wartości; przyjaźń i jedność działania.
„Oda do młodości” jest bardzo pouczającym utworem. Uczy między innymi tego że nieważne jak ciężkie jest życie, z pomocą przyjaciół i bijącej od nich do nas miłości, możemy zdziałać o wiele więcej niż będąc samym, a także że możemy zmienić świat jeśli tylko będziemy wierzyć i gorącą tego pragnąć.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza - jednostka wobec zbiorowości.

W „odzie do młodości” Adama Mickiewicza przykładem jednostki wobec zbiorowości jest sam podmiot liryczny. Jest on wybitnym, romantycznym przywódcą, który dąży do szczęścia całej ludzkości. Poeta charakteryzuje i ukazuje dwa ścieraj...