Dopisz rzeki do odpowiednich kategorii nazwy rzek: warta, wisłoka, słupia, brda, nysa kłodzka, bystrzyca, soła pilica, wierzyca, parsęta, bug z narwią, barycz, san, rega, wda, bzura, nida, wieprz, bóbr, dunajec, nysa łużycka, pasłęka. -rzeki przymorza,

Dopisz rzeki do odpowiednich kategorii nazwy rzek: warta, wisłoka, słupia, brda, nysa kłodzka, bystrzyca, soła pilica, wierzyca, parsęta, bug z narwią, barycz, san, rega, wda, bzura, nida, wieprz, bóbr, dunajec, nysa łużycka, pasłęka. -rzeki przymorza, -prawe dopływy wisły, -lewe dopływy wisły, -prawe dopływy odry, -lewe dopływy odry b)wypisz nazwy rzek przepływających przez terytorium polski, ale nienależących do zlewiska Morza bałtyckiego. podaj, których rzek są one dopływami oraz w których zlewiskach leżą.
Odpowiedź

Rzeki Przymorza --> Słupia, Parsęta, Rega, Pasłęka,  Prawe dopływy Wisły --> Soła, Dunajec, Wisłoka, Bug z Narwią, San, Wieprz  Lewe dopływy Wisły --> Brda, Pilica, Nida, Wda, Bzura, Wierzyca  Prawe dopływy Odry --> Warta, Barycz Lewe dopływy Odry --> Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Bóbr, Nysa Łużycka Strwiąż --> dorzecze Dniestru --> zlewisko Morza Czarnego Orlica --> dorzecze Łaby --> dorzecze Morza Północnego  Orawa --> dorzecze Wagi/Dunaju --> zlewisko Morza Czarnego  Izera --> dorzecze Łaby --> dorzecze Morza Północnego 

 Warta - prawy dopływ Odry Wisłoka - prawy dopływ Wisły Słupia - rzeka przymorza Brda - lewy dopływ Wisły Nysa Kłodzka - lewy dopływ Odry Bystrzyca - lewy dopływ Odry Soła - prawy dopływ Wisły Pilica - lewy dopływ Wisły Wierzyca - lewy dopływ Wisły Parsęta - rzeka przymorza Bug z narwią - prawy dopływ Wisły Barycz - prawy dopływ Odry San - prawy dopływ Wisły Rega - rzeka przymorza Wda - lewy dopływ Wisły Bzura - lewy dopływ Wisły Nida - lewy dopływ Wisły Wieprz - prawy dopływ Wisły Bóbr - lewy dopływ Odry Dunajec - prawy dopływ Wisły Nysa Łużycka - lewy dopływ Odry Pasłęka - rzeka przymorza 2. Izera i Orlica wpływają do rzeki Łaby która wpada do Morza Północnego Orawa i Strwiąże wpływają m.in do Dniestru i Dunaju które to wpływają do Morza Czarnego

Dodaj swoją odpowiedź