Hej . 1. Wyjaśnij znaczenie słów , którymi wysławia Boga wspólnota wierzących : ,, W tym świętym miejscu ( kościele ) sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni , którymi my jesteśmy " Proszę o pomoc .

Hej . 1. Wyjaśnij znaczenie słów , którymi wysławia Boga wspólnota wierzących : ,, W tym świętym miejscu ( kościele ) sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni , którymi my jesteśmy " Proszę o pomoc .
Odpowiedź

że wysławiamy ze wspólnotą kościoła i wiara jest najważniejszą rzeczą Boga którymi my sami jesteśmy i wznosimy modląc i wysławiając się Do Boga otaczające nas mury zbudowane z kamieni unoszą się razem znami kiedy prosząc boga o łaskę wszystko unosi się do zbliżenia się z Bogiem i Synem Jezusem Chrystusa.

Dodaj swoją odpowiedź