Zad: Znajdź informacje dotyczące tego, kto w ostatnim dwudziestoleciu otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Wybierz i zapisz 5 nazwisk lub nazw organizacji oraz podaj informację dotyczącą działalności, za którą została przyznana nagroda.

Zad: Znajdź informacje dotyczące tego, kto w ostatnim dwudziestoleciu otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Wybierz i zapisz 5 nazwisk lub nazw organizacji oraz podaj informację dotyczącą działalności, za którą została przyznana nagroda.
Odpowiedź

2009 Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych ["za wysiłki w celu ograniczenia światowych arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie"] 2008 Martti Ahtisaari, były prezydent Finlandii, negocjator konfliktów międzynarodowych ["za jego ważne przedsięwzięcia dążące ku rozsupłaniu konfliktów międzynarodowych, których to rozwiązania się podjął na kilku kontynentach na przestrzeni trzech dekad"] 2007 Al Gore [za działania na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu] i Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu, [za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami.] były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i działacz na rzecz ochrony środowiska 2006 Grameen Bank i jego założyciel Muhammad Yunus (Bangladesz) [„za wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”] 2005 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i kierujący nią Mohamed ElBaradei (Egipt) [organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii nuklearnej.] W nawiasach za co dostali. Będzie naj? ;)

Dodaj swoją odpowiedź