mam napisać jedną wybraną morską przygodę z książki "robinson Kruzoe " proszę o pomoc co najmniej 5 zdań

mam napisać jedną wybraną morską przygodę z książki "robinson Kruzoe " proszę o pomoc co najmniej 5 zdań
Odpowiedź

Mijają dwa lata niewoli.Robinson poznaje Berbera -byłego galernika.Pewnego dnia pan poleca Robinsonowi, Ksuremu i Mulejowi wypłynąć i nałowić ryb.Kruzoe postanawia wykorzystać szanse ucieczki.Na pokładzie łodzi znajduje spoe ilości jedzenia. Wyrzuca Muleja z łodzi, Ksurego zaś postanawia uczynić wolnym człowiekiem. licze na naj

Dodaj swoją odpowiedź