Przedstaw historię, podobieństwa i różnice, specyficzne obrzędy, strukture (hierarchię) jednego z niekatolicki wyznań w Polsce porównójąc z katolicyzmem - Kościół Ewangelicko Metodystyczny

Przedstaw historię, podobieństwa i różnice, specyficzne obrzędy, strukture (hierarchię) jednego z niekatolicki wyznań w Polsce porównójąc z katolicyzmem - Kościół Ewangelicko Metodystyczny
Odpowiedź

Więc: obydwa są podległe papieżowi odpowiednik księdza to pastor, może on zakładać rodzine a ksiądz nie, pastorzy normalnie pracują kościoły są ubogie nie ma w nich ozdób tak jak w katolickim protestanci nie uznają świętych oraz Matki Boskiej nie ma zakonów protestanckich

Dodaj swoją odpowiedź