1. Biskup rzymu 2. Okręt bizantyjski 3. Dekoracja charakterystyczna dla sztuki bizantyjskiej 4. Inna nazwa cesarstwa wszchodniorzymskiego

1. Biskup rzymu 2. Okręt bizantyjski 3. Dekoracja charakterystyczna dla sztuki bizantyjskiej 4. Inna nazwa cesarstwa wszchodniorzymskiego
Odpowiedź

-papież -dromon -mozaika -bizancjum

Dodaj swoją odpowiedź