1.czym różniło się śreniowiecze od urodzenia. 2.co nazywamy renasansem.

1.czym różniło się śreniowiecze od urodzenia. 2.co nazywamy renasansem.
Odpowiedź

1) Odrodzenie rózniło sie tym, że zaczęto bardziej zwracoć uwagę na ubiór i luksus człowieka a nie na uprawę pola. 2)Renesans to okres , gdzie dużo sie wydarzyło, to był okres sztuki, natchnienia dla artystów

2. Renensans -tym terminem historycy określają epokę trwającą od połowy XV do końca XVI stulecia. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego "renatio" (poźniej francuskie "renaissance")- odrodzenie. Rzeczywiście, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki. Za początek renesansu przyjmuje się umownie rok 1450. II połowa XV to gwałtowne zmiany na mapie świata. Upada Cesarstwo Bizantyjskie (1453), Hiszpanie zdobywają w 1492 Granadę, radzą sobie z Arabami. Zostają odkryte nowe lądy, szlaki handlowe. Magellan w latach 1519-1521 opływa pierwszy raz Ziemię. Coraz bardziej dynamicznie rozwija się handel i rzemiosło. Podnosi się poziom życia mieszczan.

Dodaj swoją odpowiedź