Wymień dziedziny nauki,którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. a) b) c) d)

Wymień dziedziny nauki,którymi zajmował się Mikołaj Kopernik. a) b) c) d)
Odpowiedź

matematyką, biologią medycyną, astronomią fizyką,prawem,

Biologia Medycyna Filozofia Astronomia

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wymień dziedziny nauki, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik.

Wymień dziedziny nauki, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik....