przebieg powstania listopadowego 20/30 zdań

przebieg powstania listopadowego 20/30 zdań
Odpowiedź

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była groźba rozbicia spisku w szkole podchorążych i zamiar wysłania polskich żołnierzy do Belgii i Francji.Powstanie wybuchło wieczorem 29 listopada 1830 roku.Wtedy to spiskowcy wzniecili walki na ulicach Warszawy.Następnie zaatakowali Belweder gdzie mieszkał książę Konstantyn.Zaplanowany zamach nie udał się ,książę zdołał uciec.Polskie oddziały stacjonujące w Warszawie także nie przystąpiły do powstańców.Do powstania dołączyli się żołnierze 4 pułku piechoty /czwartacy/.To dzieki nim zdobyto arsenał i powstancy zaopatrzyli się w broń.W wyniku całonocnych starć oswobodzono Warszawę.Kilka dni potem Józef Chłopicki obwołał sie dyktatorem powstania.W odwecie 115 tysięczna armia rosyjska kierowała się na Warszawę.Powstrzymało ich zwycięskie bitwy Polakow pod Stoczkiem /14 ii/,Dobrem /17 II/,Wawrem 19/20 II/i pod Białołęką /24/25 II/.Decydujace znaczenie miała bitwa pod Grochowem /25 II /.Największa bitwa rozgrywała się obok lasu zwanego Olszynką Grochowską gdzie ranny został generał Józef Chłopicki.Sytuacja zmieniła sie w maju 1831 roku na niekorzyść Polakow.26 majaq armia carska w bitwie pod Ostrołęką rozgromiła wojska polskie.W czerwcu skończyło się powstanie na Litwie.Latem armia rosyjska szykowała sie do oswobodzenia Warszawy .I tak mimo wielkiego oporu powstańcy musieli ulec.Głównymi przyczynami klęski powstania był brak wiary w sukcesy polityków i dowódców oraz  złe dowodzenie.Na skutek upadku powstania zniesiono konstytucję z 1815 roku,rozwiązano sejm,zlikwidowano polskie wojsko i podzielono Królestwo na gubernie.Również ludność cywilna poniosła wielkie straty.Wcielani byli do wojska rosyjskiego na 25 lat.zamknięto uniwersytet w Warszawie i Wilnie,wprowadzono język rosyjski jako obowiązkowy do szkół.Również rzad pruski wykorzystał klęskę powstania do zniesienia autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Przebieg powstania listopadowego i krakowskiego. Każde z nich po około 6 zdań

Przebieg powstania listopadowego i krakowskiego. Każde z nich po około 6 zdań...

Język angielski

Po kilka zdań do tych pytań :) 1.Polacy w Czasie wiosny Ludów 2.Scharakteryzuj przebieg powstania styczniowego 3.Jakie były konsekwencje powstania styczniowego 4.Scharakteryzuj przebieg powstania listopadowego z góry dziękuję :)

Po kilka zdań do tych pytań :) 1.Polacy w Czasie wiosny Ludów 2.Scharakteryzuj przebieg powstania styczniowego 3.Jakie były konsekwencje powstania styczniowego 4.Scharakteryzuj przebieg powstania listopadowego z góry dziękuję :)...

Język polski

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia.

W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim. Oświecen...