Napisz kilka zdań jak będzie wyglądał świat za 50 lat po angielsku.

Napisz kilka zdań jak będzie wyglądał świat za 50 lat po angielsku.
Odpowiedź

Polska wersja : Świat za 50 lat będzie wyglądał tak : - Będą latające samochody - Zamiast nauki będziemy brali zastrzyki wiedzy - komputerowe domy to znaczy że lodówka sama będzie robiła zakupy , jednym kliknięciem zmienimy wystrój domu Według mnie tak będzie wyglądał świat za 50 lat :D Po angielsku: World behind 50 years will look like this: - They will be flying cars - instead a learning, give a injections of knowledge - Computers homes it means that the fridge will do shopping, one click will change the décor of the house My opinion so be it the world look in 50 years: D

Dodaj swoją odpowiedź