Za 5 zeszytów i 2 bruliony zapłacono 13zł. Gdyby cena zeszytu była o 10% wyższa a cena brulionu o 10% niższa. Wówczas ta sama liczba zeszytu i brulionu kosztowała by 13,5 zł. Oblicz cenę zeszytu i brulionu

Za 5 zeszytów i 2 bruliony zapłacono 13zł. Gdyby cena zeszytu była o 10% wyższa a cena brulionu o 10% niższa. Wówczas ta sama liczba zeszytu i brulionu kosztowała by 13,5 zł. Oblicz cenę zeszytu i brulionu
Odpowiedź

z - cena zeszytu b - cena brulionu 5z + 2b = 13 zł (5 * 1,1z) + (2 * 0,9b) = 13,5 zł 2b = 13 - 5z b = 0,5 * (13 - 5z) = 6,5 - 2,5z 5,5z + 1,8 * (6,5 - 2,5z) = 13,5 5,5z + 11,7 - 4,5z = 13,5 z = 13,5 - 11,7 = 1,8 zł b = 6,5 - (2,5 * 1,8) = 2 zł Odp. Zeszyt kosztuje 1,8 zł , a brulion kosztuje 2 zł.

Dodaj swoją odpowiedź