Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: a)2x+y=8 x=3 b)x-y=6 y=-1 c)3x-2y=6 x=4

Rozwiąż układ równań metodą podstawiania: a)2x+y=8 x=3 b)x-y=6 y=-1 c)3x-2y=6 x=4
Odpowiedź

2*3+y=8 6+y=8 y= 8-6 y=2 x-y=6 x-1=6 6-1=5 x=5 3x-2y=6 12-2y=6 2y=-6/:2 y=-3

a) 2x+y=8 x=3 2*3+y=8 x=3 6+y=8 x=3 y=2 b) x-y=6 y=-1 x-(-1)=6 y=-1 x+1=6 y=-1 x=5 c) 3x-2y=6 x=4 3*4-2y=6 x=4 12-2y=6 x=4 2y=6 |:2 x=4 y=3

Dodaj swoją odpowiedź