0 = (x³+2x²+x+4) - wyznacz miejsce zerowe funkcji! Proszę o szybką pomoc!

0 = (x³+2x²+x+4) - wyznacz miejsce zerowe funkcji! Proszę o szybką pomoc!
Odpowiedź

W(x) = x³+2x²+x+4 = 0. Wyznaczmy może pierw dzielniki całkowite wyrazu wolnego 4. Więc: D₄ = {±1, ±2, ±4}. Sprawdźmy, czy któraś z liczb spełnia równanie. W(1) = 1 + 2 + 1 + 4 ≠ 0 W(-1) = 1- +2 - 1 + 4 ≠ 0 W(2) = 8 + 8 + 2 + 4 ≠ 0 W(-2) = -8 + 8 - 2 + 4 ≠ 0 W(-4) = -64 + 32 - 4 + 4 ≠ 0. To jak żaden nie równa się zeru (bo z ułamkami byłoby to samo), to chyba nie ma miejsc zerowych...

Dodaj swoją odpowiedź