Obwód prostokąta wynosi 16 dm. Długość jednego z boków jest o 2 dm większa od podwojonej długości drugiego boku. Oblicz pole tego prostokąta. Proszę o rozwiązanie z jedną nie wiadomą. Dziękuje. :)

Obwód prostokąta wynosi 16 dm. Długość jednego z boków jest o 2 dm większa od podwojonej długości drugiego boku. Oblicz pole tego prostokąta. Proszę o rozwiązanie z jedną nie wiadomą. Dziękuje. :)
Odpowiedź

x-długość pierwszego boku 2x+2dm-długość drugiego boku x+2x+2dm=16dm÷2 3x+2dm=8dm/-2dm 3x=6dm/÷3 x=2dm p=2dm*(2dm*2+2dm)=2dm*6dm=12dm²

Dodaj swoją odpowiedź