Czy sądzisz ze kongres wiedeński może być uważany za IV rozbiór Polski? Uzasadnij. Pilne

Czy sądzisz ze kongres wiedeński może być uważany za IV rozbiór Polski? Uzasadnij. Pilne
Odpowiedź

Mianem IV rozbioru określa się wydarzenia z roku 1939, natomiast wielu historyków uważa, że nastąpił on o wiele wcześniej – w 1815r. podczas kongresu wiedeńskiego. Na logikę rzecz biorąc trudno się z tym nie zgodzić- ks. Warszawskie, po klęsce Napoleona upadło i zostało podzielone pomiędzy trzech zaborców. Prusy nie chcący więcej problemów z Polakami (jak to miało miejsce w 1807 r.) zabrali tylko te ziemie, które stałyby się najlepszą inwestycją i tak do naszych zachodnich sąsiadów przyłączono tereny dzisiejszej Wielkopolski z Poznaniem i Bydgoszczą. Prusacy zrobili na tym niebywały interes, ale tylko dzięki swojej mądrej polityce-wprowadzono tam uwłaszczenie chłopów. Kolejnym, nowym tworem było wolne miasto Kraków. Było ono „bazą” trzech zaborców, ale niedługo po kongresie zostało przyłączone do Austrii. Największe tereny utrzymała carska Rosja- zajęła większość byłego już księstwa warszawskiego. Car nadał nam tam konstytucje, którą później łamano. Mieliśmy szereg swobód m.in. własną armię, czy wolność słowa (pozorną). Wszystkie te trzy twory różniły się między sobą sytuacją gospodarczą, edukacyjną, rygorystyczną, ekonomiczną, społeczną, a także konstytucję. Polacy po kongresie wiedeńskim podobnie jak w 1795r. zostali podzieleni pomiędzy trzech zaborców, a więc epoka napoleońska była tylko światełkiem w tunelu, które po 8 latach zgasło.

Dodaj swoją odpowiedź