opis idealnego mężczyzny

opis idealnego mężczyzny
Odpowiedź

idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi!!!

No bo tak: 1. Przystojny 2. Niezależny finansowo , a jeżeli już bogaty to jak wiadomo pieniądze szczęścia nie dają (trzeba mieć jeszcze akcje, nieruchomości i złoto) 3. Czuły 4. Kochający 5. Wierny 6. Dobry w łózku 7. Wspaniały tata 8. Kochający teściową bezwarunkowo 9. Nie maminsynek 10. Wyrozumiały 11. Schludny i zadbany. 12. Inteligentny i oczytany 13. Bez nałogów And many, many more.. No drogie Panie, teraz czas na zajęcie się sprawami o podstawowym znaczeniu dla ciągłości Narodu, a nie jakimś tam rządem, inflacją, bezrobociem, ZUSEM itd. Czy te cechy to wymysły prasy kobiecej, no i jak to z tym naprawdę jest? Panowie co wy na to? Pasuje wam to? Ja z tej listy 13 wymienionych na szybko cech to spełniam pewnie ze 30% i to nie stale.

Er ist 170 cm gro. Er ist hager und sehr schn. Er hat blaue Augen, schwarze Haare, lange Beine, eine kleine Nase, ein rundes Gesicht, einen kleinen Mund und kleine Ohren. Er trgt eine blaue Bluse, eine braune Hose ind weie hohe Schuhe. Er ist sehr inteligent, nett und sympatisch. Wir mgen uns sehr. Er ist herzlich und ruhig. Er ist ein sehr interessantes Mdchen. Er ist obligatorisch, redlich, selbstndig und ehrgeizig. Er interessiert sich fr Fotografie und Tanz. Er in der Freizeit fotografiert Landschaften, sieht fern, kauf ein, fhrt Rad, spielt Volleyball und schwimmt. Er mag ins Kino gehen.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Opis patologii rodzinnej, z skąd się wzięła ta patologia, zaproponowanie metod pomocy rodzinie objętej tą patologią.

Patologia społeczna:


zjawiska społ. zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania instytucji społ., pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przez społeczeństwo; rozróżnia się p.s. indywidual...

Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Administracja

Problem płciowości

Jest to zagadnienie trudnie, wydawałoby się lub mogło by się wydawać, że są tylko dwie płcie – męska(XX) i żeńska (XY), lecz nie jest tak łatwo. Bo oprócz dwóch wymienionych wcześniej występuje tzw. trzecia (XXY) i dużo zaburzeń ...

Język polski

Wszystko o Starożytności

Antyk
Kultura:
1 zachowania człowieka
2 wzory(normy tych zachowań)
3 wytwory człowieka

1. Tragedia antyczna- jej cechy i miejsce w poetyce starożytnej. Rozwój dramatu i teatru greckiego w okresie klasycznym.
Traged...

Język polski

Średniowiecze - opracowanie epoki, gotowe na powtórkę do matury.

Średniowiecze

1. Czas trwania i nazwa epoki czas trwania – początek średniowiecza przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się rok 476 ( upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego). Średniowiecze trwało w Europie pon...

Język polski

Antyk - opracowanie epoki

A N T Y K

1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy ...