KTO i KIEDY założył KONSTANTYNOPOL????! proszę o pomoc!... ;) zz góry Dzięki. :)

KTO i KIEDY założył KONSTANTYNOPOL????! proszę o pomoc!... ;) zz góry Dzięki. :)
Odpowiedź

Konstanty wielki w latach 330–395

W 1054 roku Konstantynopol stał się centrum kościoła prawosławnego. W XIX wieku, kiedy państwo czyniło próby europeizacji, zrezygnowano z tradycyjnej . I tak Mehmed II założył w 1461 nie istniejący wcześniej Ormiański Patriarchat

Konstantyn Wielki ok. 600 r .p.n.e

Dodaj swoją odpowiedź