Rowerrysta zorganizowali trzy dniową wycieczkę. Pierwszego dnia przyebyli 2/3 całej trasy , drugiego dnia - 1/6 trasy , a trzeciego dnia - pozostałe 9 km. Jakiej długości trasę przejechali rowerzyści?

Rowerrysta zorganizowali trzy dniową wycieczkę. Pierwszego dnia przyebyli 2/3 całej trasy , drugiego dnia - 1/6 trasy , a trzeciego dnia - pozostałe 9 km. Jakiej długości trasę przejechali rowerzyści?
Odpowiedź

x - trasa pierwszy dzień: 2/3x drugi: 1/6x trzeci: 9km 2/3x+1/6x+9=x 5/6x+9=x 9=1/6x |*6 54=x ODp. Rowerzyści przejechali trasę 54 km.

x=cała trasa 1 dzień:⅔x 2 dzień:⅙x 3 dzień:9km x-(⅔x+⅙x)=x-⅚=⅙x=9km x=9:⅙ x=54km trasa liczyła 54 km

2/3 = 4/6 4/6 + 1/6 = 5/6 1 - 5/6 = 1/6 pierwszy dzien ; 4/6 drugi dzien ; 1/6 trzeci dzien ; 1/6 -> 9km 9*6=54 odp. rowerzysci przejechali trase dlugosci 54 km.

Dodaj swoją odpowiedź