Określ, jakie znaczenie dla współczesnego człowieka mają paprotniki wymarłe ,a jakie paprotniki żyjące obecnie.

Określ, jakie znaczenie dla współczesnego człowieka mają paprotniki wymarłe ,a jakie paprotniki żyjące obecnie.
Odpowiedź

Paprotniki wymarłe to główny składnik węgla brunatnego, kamiennego, torfu czy ropy. Wykorzystuje się je jako paliwo. Paprotniki żyjące obecnie nie mają dużego znaczenia dla człowieka. Wykorzystywane są głównie w celach dekoracyjnych. Niektóre gatunki z tej gromady wykorzystuje się do celów leczniczych np. ziele skrzypu polnego.

Dodaj swoją odpowiedź