Osiągnięcia starożytnych cywilizacji.

Osiągnięcia Indii, Chin, Mezopotamii, Egiptu w: nauce, architekturze, rzemiośle, piśmie i literaturze

EGIPT:

NAUKA:
- obliczanie wylewów Nilu
- ustalenie długości roku słonecznego na 365 dni i podziału go na 12 miesięcy
- obliczanie zaćmień słońca
- zastosowanie ziół w medycynie
- balsamowanie ciał
- wynalazek zegara wodnego i piaskowego (klepsydra) - uniezależnienie od słońca
- zastosowanie ziół w medycynie
- poznanie anatomii człowieka, trepanacja czaszki, poznanie budowy serca, leczenie zębów i złamań
- mumifikacja zwłok

ARCHITEKTURA:
- budowa kanałów
- sieci irygacyjnych
- budowa piramid (np. w Gizie)

RZEMIOSŁO:
- warsztat tkacki
- wytop miedzi z rudy
- drewniane radło
- orka , która umożliwiła pracę na roli

LITERATURA:
- hieroglify pisane na papirusie
- Księga Umarłych
- Napisy na ścianach świątyń-piramid
- 20-metrowy papirus zawierający ok. 900 recept lekarskich

MEZOPOTAMIA (BABILONIA):

NAUKA:
- podział roku na tygodnie, doby na 24 godz.
- wynalazek zegara słonecznego
- potęgowanie
- pierwiastkowanie
- system dziesiętny i sześćdziesiętny
- obserwowanie ciał niebieskich
- podział obwodu koła na 360 stopni
- mierzenie kątów
- umiejętność obliczania powierzchni i objętości
- operowanie bardzo dużymi cyframi
- rozwój prawa - Kodeks Hammurabiego

ARCHITEKTURA:
- sieci irygacyjna
- budowla dużych miast otoczonych murami

RZEMIOSŁO:
- cegła wypalana
- koło garncarskie , koło do wozu
- wytapianie brązu
- produkcja kolorowego szkła

LITERATURA:
- pismo klinowe ryclem na glinianych tabliczkach
- eposy: Eliasz, Gilgamesz

INDIE:

NAUKA:
- wprowadzenie cyfr zwanych dziś arabskimi
- system dziesiętny

ARCHITEKTURA:
- kanalizacja miejska (łazienki w domach)
- świątynie kute w skale
- budowa miast z cegieł
- obwarowania miast

RZEMIOSŁO:
-wyroby z miedzi, cyny i złota
-wóz na kołach

LITERATURA:
- pismo piktograficzne
- język: sanskryt , hindi
- Księgi Wedy

CHINY:

NAUKA:
- poznanie właściwości igły magnetycznej
- wynalazek czcionki drukarskiej
- wynalezienie papieru
- ( w VIII i IX w. n. e. ) wynalezienie: druku, papierowych pieniędzy, kart do gry
- wynalezienie gazów trujących, prochu strzelniczego

ARCHITEKTURA:
- systemy irygacyjne
- Wielki Mur Chiński
- pałace cesarskie

RZEMIOSŁO
- odlewanie metali-metalurgia
- wynalazek prochu strzelniczego
- początki jedwabnictwa
- wyrób papieru, szkła i porcelany
- żelazny pług

LITERATURA:
- pismo piktograficzne pędzlem na jedwabiu

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

wymień 4 osiągnięcia starożytnych cywilizacji

wymień 4 osiągnięcia starożytnych cywilizacji...

Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu

Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawił się dopiero przed stu tysiącami lat na terenie obecnej Afryki Wschodniej. Dopiero p...

Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji

Osiagniecia starozytnych cywilizacji
Leżański Marek kl

Przed piętnastoma tysiącami lat klimat Ziemi zaczął się drastycznie zmieniać. Ludzie przyzwyc`zajeni do innego trybu życia zaczęli poszukiwać nowych sposobów życia.

Język angielski

1.Przedstaw położenie geograficzne Mezopotamii, Egiptu, Izraela, Indii i Chin. 2.Wymień i omów religię starożytnych cywilizacji. 3.Omów podział władzy wyżej wymienionych cywilizacji. 4.Wymień osiągnięcia starożytnych cywilizacji. 5.Wypisz i wyjaśnij p

1.Przedstaw położenie geograficzne Mezopotamii, Egiptu, Izraela, Indii i Chin. 2.Wymień i omów religię starożytnych cywilizacji. 3.Omów podział władzy wyżej wymienionych cywilizacji. 4.Wymień osiągnięcia starożytnych cywilizacji. 5...

Historia

Osiągnięcia Starożytnych Cywilizacji

osiągnięć starożytnych cywilizacji jest dużo, lecz opowiedzenie o nich wszystkich zajęłoby niezmiernie dużo czasu. Dlatego też opowiem tylko o tych najważniejszych. Do nich zaliczamy : pismo, Kodeks Hammurabiego, wysoki poziom matematyki i...

Historia

Jakie osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu uważasz za najważniejsze?

Wiele osiągnięć starożytnych cywilizacji uważam za ważne. Nie ma dla mnie najważniejszego. Wymienię kilka i uzasadnię, dlaczego wybrałam właśnie te.
Pierwszym ważnym osiągnięciem było wynalezienie pisma. Trudno wyobrazić sobie �...