w podanych zdaniach podkreśl dopełnienie i określ jaka częścią mowy zostały wyrażone oraz jaki jest ich rodzaj. moje koleżanki lubią czytać. to mu się nie podoba. on mnie szanuje. gram na gitarze. pomóż słabszemu koledze. :)

w podanych zdaniach podkreśl dopełnienie i określ jaka częścią mowy zostały wyrażone oraz jaki jest ich rodzaj. moje koleżanki lubią czytać. to mu się nie podoba. on mnie szanuje. gram na gitarze. pomóż słabszemu koledze. :)
Odpowiedź

1. dopełnienie: czytać - przyp. biernik (co lubią?) 2. dopełnienie: mu - przyp. celownik (komu się nie podoba?), zaimek 3. dopełnienie: mnie - przyp. dopełniacz (kogo szanuje?), zaimek 4. dopełnienie: na gitarze - przyp. narzędnik (na czym gram?), rzeczownik 5. dopełnienie: koledze - przyp. celownik (komu pomóż?), rzeczownik

Dodaj swoją odpowiedź