narysuj uproszczone model atomow: ¹²₆C, ¹³₆C, ¹⁴₆C OKREŚL LICZBĘ PROTONÓW I NEUTRONÓW W JĄDRACH TYCH ATOMÓW

narysuj uproszczone model atomow: ¹²₆C, ¹³₆C, ¹⁴₆C OKREŚL LICZBĘ PROTONÓW I NEUTRONÓW W JĄDRACH TYCH ATOMÓW
Odpowiedź

Rozwiązanie zadanie znajduje się w załączniku. Znajdziedz tam rysunki modeli atomów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Narysuj uproszczone modele atomów I określ liczbę protonów i neutronów w jądrach tych atomów.Dodajcie obliczenia i w załączniku model atomów

Narysuj uproszczone modele atomów I określ liczbę protonów i neutronów w jądrach tych atomów.Dodajcie obliczenia i w załączniku model atomów...