napisz w formie cząsteczkowej jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy podanymi substancjami w roztworach wodnych: a) BaCl2+Na2Co3---> b) FeCl3+NAOH--->

napisz w formie cząsteczkowej jonowej i skróconej jonowej równania reakcji zachodzących pomiędzy podanymi substancjami w roztworach wodnych: a) BaCl2+Na2Co3---> b) FeCl3+NAOH--->
Odpowiedź

a) BaCl₂ + Na₂CO₃ --------> BaCO₃↓ + 2NaCl Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2Na⁺ + CO₃²⁻ -------> BaCO₃↓ + 2Na⁺ + 2Cl⁻ Ba²⁺ +  CO₃²⁻ -------> BaCO₃↓   b) FeCl₃ + 3NaOH -------> Fe(OH)₃↓ + 3NaCl Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3Na⁺ + 3OH⁻ ------>  Fe(OH)₃↓ + 3Na⁺ + 3Cl⁻ Fe³⁺ +  + 3OH⁻ ------>  Fe(OH)₃↓      

Dodaj swoją odpowiedź