które z wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny? wodorotlenek cynku, glinu,żelaza, potasu,sodu,wapnia.

które z wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny? wodorotlenek cynku, glinu,żelaza, potasu,sodu,wapnia.
Odpowiedź

wodorotlenek: potasu, sodu, wapnia.

Dodaj swoją odpowiedź