Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2 grama CO do CO2. Zadanie uzasadnij równaniem reakcji. Zadanie to jest dla liceum.

Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2 grama CO do CO2. Zadanie uzasadnij równaniem reakcji. Zadanie to jest dla liceum.
Odpowiedź

2CO+O2 ---> 2CO2  1 mol O2 ---- 56g CO X moli O2 ---- 11,2g CO X= 0,2 mola O2     

Dodaj swoją odpowiedź