Napisz reakcje kwasów BaO + H2O -> Ca + HNO3 -> Ca + H2O -> K + H3PO4 -> N2O5 + H2O -> N2O5 + KOH -> Prosze o rozwiązanie :)

Napisz reakcje kwasów BaO + H2O -> Ca + HNO3 -> Ca + H2O -> K + H3PO4 -> N2O5 + H2O -> N2O5 + KOH -> Prosze o rozwiązanie :)
Odpowiedź

BaO + H2O ---> Ba(OH)2 Ca + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2 Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2 6K + 2H3PO4 ---> 2K3PO4 + 3H2 N2O5 + H2O ---> 2HNO3 N2O5 + 2KOH ---> 2KNO3 + H2O

Dodaj swoją odpowiedź