Białko jaja kurzego o masie cząsteczkowej 5954u zawiera 13,64% azotu. Ile atomów azotu znajduje się w białku?

Białko jaja kurzego o masie cząsteczkowej 5954u zawiera 13,64% azotu. Ile atomów azotu znajduje się w białku?
Odpowiedź

5954u-------------100% xu -----------13,64% x=812,13u N 1 mol N--------------14 u x moli N-------------812,13u x=58moli 1mol N--------------6,02*10^23 atomow 58moli------------x atomow x=349,2 * 10^23 atomow

Dodaj swoją odpowiedź