Z 200 gramów 5-procentowego roztworu odparowano 20 gramów wody.Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu?

Z 200 gramów 5-procentowego roztworu odparowano 20 gramów wody.Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu?
Odpowiedź

Cp=5% mr=200g ms=Cp*mr/100% ms=5*200/100 ms=10g   Odparowano 20g wody, więc ms=10g mr=180g Cp=ms*100%/mr Cp=10*100/180 Cp = 5,55%

Dodaj swoją odpowiedź