Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji: I-1000 gramów roztworu o stężeniu 70% II-300 gramów roztworu o stężeniu 30% Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji: I-1000 gramów roztworu o stężeniu 70% II-300 gramów roztworu o stężeniu 30% Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
Odpowiedź

liczymy ze wzoru: cp=ms/mr*100% I. ms=cp*mr/100% ms1=70%*1000g/100%=700g II. ms2= 30% * 300g/100%=90g ms=ms1+ms2=790g mr=1000g+300g=1300g wiec stezenie wynosi: cp=790g/1300g*100%=60,78%

metoda krzyża: 1000g:300g= 100:30 70%........1000 (x-30) .....x% 30%........300 (70-x) (x-30)/(70-x)= 1000/300 300x-9000=70000-1000x 1300x=79000 x=60,77%

Wzór na stężenie procentowe to : Cp=ms/mrx100% Mamy 2 roztwory tej samej substancji. Zatem najpierw obliczmy ile tej substancji jest w poszczególnych roztworach: I. 70%=ms/1000 ×100% 70/100 = ms/1000 100ms=70000 ms=700g II. 30%=ms/300 ×100% 30/100=ms/300 100ms=9000 ms=90g III. Liczymy zatem stężenie trzeciego związku gdzie nasze: ms = 90 + 700 mr=1000+300 Czyli Cp=790/1300 ×100% Cp=60 % !!!!!!!!!!!!! Proszę :)

Dodaj swoją odpowiedź