Wiersz Leopolda Steffa pt."Kowal". Czynności wykonywane przez podmiot liryczny: SENS : Dosłowny: Przenośny: Mam na piątek !!!!

Wiersz Leopolda Steffa pt."Kowal". Czynności wykonywane przez podmiot liryczny: SENS : Dosłowny: Przenośny: Mam na piątek !!!!
Odpowiedź

Sens dosłowny wiersz "Kowal": rzucenie przez kowala drogocennych kruszców na kowadlo i formowanie ich mlotem - nadanie kształtu serca. Powinno być mocne, twarde. Jeśli serce pękłoby w trakcie formowania - kowal odrzuciłby je. Nie chce serca z rysą, serca "chorego". Sens przenośny: kowal to czlowiek, który używa "woli mocy", aby wypracować własną siłę, indywidualność i osobowość. drogocenne kruszce, które rzuca na kowadło to cechy ludzkie - z nich powstanie "hartowne, mężne, dumne, silne serce", czyli czlowiek będzie silny psychicznie, odważny, mężny, dumny. Własnemu sercu grozi, że unicestwi je w razie słabości. W tym zawiera się niechęć wobec niemocy, choroby, i słabości ducha. Człowiek - jak kowal - sam musi wypracować sobie własną siłę i osobowość.

Dodaj swoją odpowiedź