Prośba ! Decyzje sejmu rozbiorowego w Grodnie 1793 r. z góry dzięki

Prośba ! Decyzje sejmu rozbiorowego w Grodnie 1793 r. z góry dzięki
Odpowiedź

- podpisanie wieczystego przymierza polsko-rosyjskiego – Polska stała się ponownie protektoratem rosyjskim. Rosja miała prawo posiadać na terytorium Rzeczypospolitej magazyny wojskowe i mogła wprowadzić swoje wojska, kiedy tylko uznała to za stosowne. Polska zobowiązała się nie zawierać sojuszy bez zgody Petersburga, przedstawicielstwa dyplomatyczne w państwach trzecich miały działać wspólnie. - zatwierdzenie II rozbioru Polski pomiędzy Rosję i Prusy -odrzucenie Konstytucji 3 Maja i przywrócenie Rady Nieustającej (na czele której stał ambasador rosyjski) oraz praw kardynalnych (wolna elekcja, liberum veto), których gwarantką została Katarzyna II. - zredukowanie liczebności wojska polskiego do 15 tysięcy - zatwierdzenie praw mieszczan - przywrócenie Orderu Virtuti Militari - tron elekcyjny rozwiązanie konfederacji Targowickiej

Dodaj swoją odpowiedź