1) Decyzje Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Królewstwa Polskiego.

1) Decyzje Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Królewstwa Polskiego.
Odpowiedź

a)Rosja dostaje większość ziem Księstwa Warszawskiego b)Prusy dostają Gdańsk, Toruń i Wielkopolskę (Wielkie Księstwo Poznańskie) c)Austria dostaje Wieliczkę i Bochnię d)Z Krakowa zostaje utworzone Wolne Miasto Kraków

-Z ziem Księstwa Warszawskiego utworzono zależne od Rosji Królestwo Polskie, -Polacy zamieszkujący Prusy otrzymali Wielkie Księstwo Poznańskie, - Z Galicji wyodrębniono Kraków jako wolne miasto pod nazwą Rzeczpospolita Krakowska,

Dodaj swoją odpowiedź