Mam do napisania na jutro przebieg i przyczyny Przewrotu Majowego. Proszę o pomoc, minimum 1 strona A4. Proszę nie wstawiać z internetu.

Mam do napisania na jutro przebieg i przyczyny Przewrotu Majowego. Proszę o pomoc, minimum 1 strona A4. Proszę nie wstawiać z internetu.
Odpowiedź

Przyczyny przewrotu majowego: -trudna sytuacja gospodarcza, rosnące bezrobocie, zapowiedź dalszych redukcji; -„sejmokracja” - ciągłe zmiany gabinetów, niemożność wyłonienia stabilnej wiejskości; -kleska na arenie międzynarodowej związanej z praktyczną izolacją Polski po układzie w Locarno; -oburzenie związane z ponownym powołaniem rządu Wincentego Witosa; -uznanie Piłsudskiego za „meża opatrzności” - silnego człowieka, który może zapanować nad chaosem w kraju. Przebieg przewrotu. Od jesieni 1925r. Piłsudski z pełną świadomością przygotowywał się do przejęcia władzy.10 maja 1926r.(w dniu nominacji Witosa na przemiera), generał Żeligowski, skoncentrował się w Rembertowie jednostki dowodzone przez zwolenników marszałka.12 maja 1926r. oddziały te ruszyły w kierunku Warszawy.Póżniej odbyło się spotkanie prezydenta Wojciechowskiego z Piłsudskim na moście Poniatowskim - nieudana próba pokojowego rozwiazania konfliktu.14 maja prezydent Wojciechowski i Stanisław Witos zdymisjonowali. Funkcję głowy państwa objął tymczasowo Maciej Rotaj. W walkach po obu stronach śmierć poniosło 215 żołnierzy i 164 cywilów.Rannych było ponad 900 osób.

Przyczyny: *pogarszjąca się sytuacja gospodarcza *niestabilność polityczna * niechęć społeczeństwa do rządu chjeno-piasta Z nocy z 11 na 12 maja 1926 część oddziałów warszawskiego garnizonu dowodzona przez oficerów józefa piłsudzkiego wymaszerowałam do Rembertowa i oddała się pod komędę Marszałka. Rano wojska zajęły mosty na Wiśle W odpowiedzi rząd wprowadził stan wyjatkowy i wyszła inicjatywa negocjacji prezydęta stanisława wojciechowskiego z piłsudzkim, która zakończyła się niepowodzeniem. wyuchły walki zbrojne. Chcąc uniknąć wojny domowej rząd i sejm, podali się do dymisji. Zgromadzenie narodowe wybrało piłsudzkiego prezydętem ten jednak nie przyjął tego tytułu prezydętem został Ignacy Mościcki. Przewrót majowy zmienił formę rządówna podobną do autorytaryzmu

Dodaj swoją odpowiedź