Postanowienia konferencji paruskiej

Postanowienia konferencji paruskiej
Odpowiedź

Poczdam postanowienia: odpowiedzialnością za drugą wojnę światową obarczone zostały Niemcy hitlerowskie, dlatego konferencja Poczdamska poruszała wiele kwestii związanych z tym własne krajem.  decentralizacja - podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne - przestała istnieć Rzesza Niemiecka (uwaga - wielu zbrodniarzy niemieckich uciekło do Am. pd.)  demilitaryzacja - to proces, w którym pozbawia się dany teren wojsk oraz budynków i maszyn o charakterze wojennym. Pojęcie to odnosi się także do żołnierzy odchodzących z szeregów armii po zakończonych działaniach wojennych. - odnośnie Niemiec zakaz dotyczył utrzymywania stałej armii.  denazyfikacja - określa się nią środki podjęte po II wojnie światowej, w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji hitlerowskich (nazistowskich), z życia polityczno-społecznego Niemiec, a także Austrii. Przejawiała się w zakazie głoszenie ideologii faszystowskiej; rozwiązaniu wszystkich partii faszystowskich.  dekartelizacja (demonopolizacja) - jest to proces polegający na rozbiciu wielkich organizacji przemysłowych zwanych kartelami. Od tej pory gospodarka miała się opierać na małych Spółkach; likwidacja przemysłu ciężkiego (napędza on działania wojenne)  demokratyzacja - wykorzenienie ideologii faszystowskiej (prawo faszystowskie zastąpione miało zostać demokratycznym). Problemy z jakimi się wówczas spotkano - podczas konferencji w Poczdamie nie istniała żadna partia demokratyczne, która mogłaby utworzyć taki rząd.  Punkt ten uniemożliwił zawarcie (podpisanie) układu w Poczdamie, bowiem państwa Wielkiej Trójki inaczej pojmowały zagadnienia demokracji (dot, państw zach i Rosji)  odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy

Dodaj swoją odpowiedź