Podejmując decyzję o losie Polski Bolesław Krzywousty kierował się chęcią uniknięcia walk między jego następcami.Podaj dwa przykłady , że obawy władcy były uzasadnione.

Podejmując decyzję o losie Polski Bolesław Krzywousty kierował się chęcią uniknięcia walk między jego następcami.Podaj dwa przykłady , że obawy władcy były uzasadnione.
Odpowiedź

uniknięcie bratobójstwa , brak konfliktów polskich następców bo każdy miał własna ziemie

Dodaj swoją odpowiedź