zapisz w postaci ułamka zwyklego lub liczby mieszanej i skróć jeśli to możliwe: a)0,8 0,021 3,6 0,41 20,005 b)0,15 1,2 2,06 4,85 3,042

zapisz w postaci ułamka zwyklego lub liczby mieszanej i skróć jeśli to możliwe: a)0,8 0,021 3,6 0,41 20,005 b)0,15 1,2 2,06 4,85 3,042
Odpowiedź

a) 0,8=8/10=4/5 (w ułamku) 0,021=21/1000(w ułamku) 3,6=3 6/10=3/5(w ułamku) 0,41=41/100(w ułamku) 20,005=20 5/1000=1/200(w ułamku) b) 0,15=15/100=3/20(w ułamku) 1,2=1 2/10=1/5(w ułamku) 2,06=2 6/100=3/50(w ułamku) 4,85=4 85/100=4 17/20(w ułamku) 3,042=3 42/1000 chyba dobrze

0,8=8/10=4/5 0,021=21/1000 3,6=3 6/10=3 3/5 0,41=41/100 20,005=20 5/1000=20 1/200 0,15=15/100=3/20 1,2=1 2/10=1 1/5 2,06=2 6/100=2 3/50 4,85=4 85/100=4 17/20 3,042=3 42/1000=3 21/500

Dodaj swoją odpowiedź