Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 36 cm . Oblicz pole powierzchni i objętość tego sześcianu .

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 36 cm . Oblicz pole powierzchni i objętość tego sześcianu .
Odpowiedź

Liczba krawędzi: 12 36/12 = 3 Bok sześcianu: a=3 Pc = 6a² Pc = 6*9 Pc = 54cm² V = a³ V = 3³ V = 27cm³

a - długość boku sześcianu 12a = 36 /÷12 a = 3 V = a³ V = 3³ = 27 cm³ Pp = 6a² Pp = 6*3²=6*9= 54 cm²

36cm : 12= 3cm Pp=6a²=6* 3²=6*9=54cm² V=a³=3³=27cm³ DAJ NAJ=)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego sześcianu.

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego sześcianu....

Matematyka

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 96dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego sześcianu PROSZĘ O POMOC :)

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 96dm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego sześcianu PROSZĘ O POMOC :)...

Matematyka

Zadania z matematyki: 1.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu w którym krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 4,6cm 0,5dm 0,6m 2.suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 48cm pole powierzchni i o

Zadania z matematyki: 1.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu w którym krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długość 4,6cm 0,5dm 0,6m 2.suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa ...

Matematyka

1. Krawędzie wychodzące z jednego Wierzchołka prostopadłościanu mają długości: 2,8cm, 0,7dm i 0,09m. a) Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. ..........................................................................................

1. Krawędzie wychodzące z jednego Wierzchołka prostopadłościanu mają długości: 2,8cm, 0,7dm i 0,09m. a) Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. ............................................................................