Trójkąt prostokątny o kącie 30 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 4. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Trójkąt prostokątny o kącie 30 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 4. Oblicz długości boków tego trójkąta.
Odpowiedź

Wzór: r = (a+b-c)/2 r = (a+b-c)/2 = 4 a b = a√3 c = 2a (a+b-c)/2 = 4 /*2 a+b-c = 8 a+a√3-2a = 8 a√3-a = 8 a(√3-1) = 8 /(√3-1) a = 4(√3+1) b = 4√3(√3+1) = 12+4√3 c = 8(√3+1)

Dodaj swoją odpowiedź