2 PRZYKLADY!! DAm naj! odpowiedzi: b) x ≥–1,87, c) x ≥ –1 – 2 3, W ZAŁACZNIKU !

2 PRZYKLADY!! DAm naj! odpowiedzi: b) x ≥–1,87, c) x ≥ –1 – 2 3, W ZAŁACZNIKU !
Odpowiedź

b) (5x-0,2)/14-x-0,1 ≤ ¹/₇-(x-0,02)/2 |*14 5x-0,2-14x-1,4 ≤ 2-(7x-0,14) -9x-1,6 ≤ 2-7x+0,14 -9x-1,6 ≤ 2,14-7x -9x+7x ≤ 2,14+1,6 -2x ≤ 3,74 |:(-2) x ≥ -1,87 c) (x-2)/(√3-1)-2x-√3 ≤ x/(√3+1) [(x-2)/(√3-1)]*[(√3+1)(√3+1)]-2x-√3 ≤ [x/(√3+1)]*[(√3-1)(√3-1)] {[(x-2)(√3+1)]/(3-1)}-2x-√3 ≤ [x(√3-1)]/(3-1) [(x-2)(√3+1)]/2-2x-√3 ≤ [x(√3-1)]/2 |*2 (x-2)(√3+1)-4x-2√3 ≤ x(√3-1) x√3+x-2√3-2-4x-2√3 ≤ x√3-x x√3-4√3-2-3x ≤ x√3-x -4√3-2-3x ≤ -x -4√3-2 ≤ -x+3x -4√3-2 ≤ 2x 2x ≥ 2(-2√3-1) |:2 x ≥ -2√3-1

a) 5x-0,2/14 - x- 0,1< 1/7 - x-0,02/2 | *14 5x -0,2 -14x- 1,4< 2- 7(x-0,02) -9x-1,6< 2-7x+0,14 -9x+7x<2,14+1,6 -2x< 3,74 |:(-2) x> -1,87 b) x-2/pier3-1 -2x-pier3< x/pier3+1 |*(pier3-1) x-2-2x(pier3-1)-pier3(pier3-1)-2pier3-1

Dodaj swoją odpowiedź