Wartość wyrażenia (x-y)(x²+xy+y²) dla x=∛4√2-2 i y=∛5+3√2 wynosi: ..........

Wartość wyrażenia (x-y)(x²+xy+y²) dla x=∛4√2-2 i y=∛5+3√2 wynosi: ..........
Odpowiedź

proszę wybaczyć pismo..

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażenia (x+2)2−3x(4−x) dla x=5. Wartość wyrażenia (x+2)2−3x(4−x) dla x=5 wynosi:

Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażenia (x+2)2−3x(4−x) dla x=5. Wartość wyrażenia (x+2)2−3x(4−x) dla x=5 wynosi:...

Matematyka

Wartość wyrażenia 2x - y(do potęgi 2) - 1 dla x=3 i y= -4 wynosi __

Wartość wyrażenia 2x - y(do potęgi 2) - 1 dla x=3 i y= -4 wynosi __...

Matematyka

Oblicz Wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych. a) Dla a = -6 Wartość wyrażenia 7a-20 wynosi 7*(-6)-20 b)Dla x = 9 Wartość wyrażenia 50-3x Wynosi............ c) Dla m = 2 Wartość wyrażenia 10m+m (kwadratowych) wynosi........ d)Dla w

Oblicz Wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych. a) Dla a = -6 Wartość wyrażenia 7a-20 wynosi 7*(-6)-20 b)Dla x = 9 Wartość wyrażenia 50-3x Wynosi............ c) Dla m = 2 Wartość wyrażenia 10m+m (kwadratowych) wynos...

Matematyka

Oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych . a)Dla m=2 wartość wyrażenia 10 m + m kwadrat wynosi ................. b)Dla w= -5 wartość wyrażenia w kwadrat -4w wynosi ........... c)Dla z = 1 wartość wyrażenia 2z sześcian + 3z wyosi

Oblicz wartości liczbowe wyrażeń dla podanych wartości zmiennych . a)Dla m=2 wartość wyrażenia 10 m + m kwadrat wynosi ................. b)Dla w= -5 wartość wyrażenia w kwadrat -4w wynosi ........... c)Dla z = 1 wartość wyrażenia 2z ...

Matematyka

1. Wyznacz a i b, jeśli wartość wyrażenia: a) x4-ax3+bx-1 dla x=1 jest równa 3, a dla x=2 wynosi 6 b) -2x3-x2+ax+b dla x=0 jest równa 6, a dla x= -2 wynosi 5 Wynik musi wyjść: a) a= 5/2 b= 11/2 b) a= 13/2 b=6 2. Dane jest wyrażenie ax2011 + bx2009

1. Wyznacz a i b, jeśli wartość wyrażenia: a) x4-ax3+bx-1 dla x=1 jest równa 3, a dla x=2 wynosi 6 b) -2x3-x2+ax+b dla x=0 jest równa 6, a dla x= -2 wynosi 5 Wynik musi wyjść: a) a= 5/2 b= 11/2 b) a= 13/2 b=6 2. Dane jest wyrażenie ...

Matematyka

1. Kwadrat liczby 5+2√2 wynosi 2. Wyrażenie 4x²−12x+9 jest równe 3.Liczba 16 / √17 − 1 jest równa 4. Wartość wyrażenia (x+2y)²+(x−y) dla x=2 i y=−1 wynosi 5.Wyrażenie (2a+3b)² jest równe: 6.Jeżeli dla pewnych liczb c zachodzą równości c²-d²=120

1. Kwadrat liczby 5+2√2 wynosi 2. Wyrażenie 4x²−12x+9 jest równe 3.Liczba 16 / √17 − 1 jest równa 4. Wartość wyrażenia (x+2y)²+(x−y) dla x=2 i y=−1 wynosi 5.Wyrażenie (2a+3b)² jest równe: 6.Jeżeli dla pewnych liczb ...